Contul 801 „Angajamente acordate”

466

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta angajamentelor acordate de catre entitate (giruri, cautiuni, garantii, alte angajamente acordate), reflectand eventuala datorie a entitatii fata de terti, generata de angajamentele asumate.
În debitul contului 801 „Angajamente acordate” se inregistreaza valoarea angajamentelor in momentul acordarii lor de catre entitate, iar in credit, valoarea angajamentelor in momentul incetarii lor.
Soldul contului reprezinta contravaloarea angajamentelor acordate de catre entitate, existente la un moment dat.

- Publicitate -