Plafon de scutire

Începând cu 1 februarie 2017, tranzacțiile cu imobile între persoane fizice (vânzare imobile, donații, alte transferuri a drepturilor de proprietate) sunt scutite de impozitul de 3%, dacă valoarea tranzacției este sub 450.000 lei.

Prin OUG 3/2017, a fost modificat ART. 111 – Definirea venitului din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. De la 1 februarie 2017, a fost introdus un plafon neimpozabil de 450.000 lei în cazul tranzacțiilor privind transferului dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii.

Impozitul pe transferul imobilelor – in vigoare cu 1 februarie 2017

- Publicitate -

La transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil.

Venitul impozabil din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal se calculează prin deducerea din valoarea tranzacției a sumei neimpozabile de 450.000 lei.

Dacă valoarea tranzacţiei este mai mare de 450.000 lei, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 3% la diferenţa dintre valoarea declarată de părţi (valoarea tranzacției) şi suma neimpozabilă de 450.000 lei.

Exemplu 2017: Valoarea tranzacției este 550.000 lei, efectuată în februarie 2017, rezultă un venit impozabil de 100.000 lei si un impozit de 3.000 lei (3% x 100.000 lei ).

Impozitul pe transferul imobilelor – anterior

Pentru tranzacțiile efectuate până pe 31 ianuarie 2017, impozitul pentru transferul proprietătilor imobiliare (construcţi şi terenuri) se calcula astfel:

  • Pentru tranzacțiile efectuate într-un termen de până la 3 ani inclusiv de la data dobândirii:

– 3% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
– peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei inclusiv.

  • Pentru tranzacțiile efectuate la o dată mai mare de 3 ani de la data dobândirii:

– 2% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
– peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei inclusiv.

Exemplu 2016: Valoarea tranzacției a fost de 550.000 lei, efectuată în 2016.
– dacă imobil a fost cumpărat după 2013, rezulta un impozit de 13.000 lei (3% x 200.000 + 2% x 350.000).
– dacă imobil a fost cumpărat înainte de 2013, rezulta un impozit de 7.500 lei (2% x 200.000 + 1% x 350.000).

- Publicitate -