Procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare a fost modificată începând cu 1 mai.

Principala modificare

Modificările aduse procedurii (reglementată prin Ordinul 3699/2015), adoptate prin Ordinul 1232/2017, vizează în principal constituirea la nivelul ANAF a unei baze de date speciale în care sunt înscrise persoanele impozabile ce pot prezenta risc fiscal pentru rambursarea de TVA.
Baza de date specială reprezintă o listă în care sunt înscriși contribuabilii despre care autoritățile fiscale dețin informații că pot prezenta un risc fiscal pentru rambursarea de TVA. Înscrierea în baza de date se face de către compartimentul de specialitate în baza unui referat motivat.
Odată înscriși în această bază de date, contribuabilii vor beneficia de rambursarea TVA doar în urma desfășurării unei inspecții fiscale.
Se consideră că un contribuabil prezintă risc fiscal pentru rambursarea de TVA dacă se regăsește în oricare dintre următoarele situații:
– Autoritățile fiscale primesc documente oficiale de la alte instituții, care vizează aspecte de natura fiscală ce ar putea avea incidență în acordarea unei rambursări necuvenite;
– În cadrul acțiunilor de control fiscal s-au constatat fapte care pot întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni cu implicații de natură fiscală;
– După efectuarea unei inspecții fiscale ulterioare au fost stabilite diferențe mai mari de 10% din suma rambursată, dar nu mai puțin de 50.000 lei pentru fiecare decont de TVA care a făcut obiectul inspecției fiscale ulterioare;
– S-au constatat neconcordanțe semnificative, verificate și confirmate de autoritatea fiscală, între informațiile înscrise în declarațiile depuse de persoana impozabilă și cele depuse de partenerii de afaceri, precum formularul 390, respectiv 394;
În vederea analizării și stabilirii riscului fiscal, se constituie o comisie la nivelul fiecărei administrații fiscale.

Modificarea unor termene

- Publicitate -

Odată cu intrarea în vigoare a Ordinului, pentru deconturile încadrate în categoria riscului fiscal mic, decizia de rambursare se va emite în termen de o zi de la încadrarea la risc mic. Anterior, se menționa că aceste deconturi se soluționează în maxim de 5 zile de la depunere. În schimb, termenul pentru finalizarea analizei de risc aferentă soluționării deconturilor cu sume negativă de TVA, a fost prelungită de la 15 zile, la 25 de zile calendaristice de la data depunerii decontului de TVA.

Intrarea în vigoare

Modificările aduse prin Ordinul nr. 1232/2017 se aplică începând cu deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse după data de 1 Mai 2017.

sursa: Deloitte Tax & Legal

- Publicitate -