Impozitul HoReCa: Cadrul legal, precizari, calculator impozit

560

Cadrul legal, precizări ANAF

Impozitul specific HoReCA a fost introdus începând cu 1 ianuarie 2017 prin LEGEA 170/2016.
În martie 2017, au fost aprobate Normele metodologice prin ORDINUL COMUN MT/MFP 264/464/2017.
In mai 2017, ANAF a elaborat un GHID privind aplicarea impozitului specific unor activități.

Cine datorează impozitul HoReCa

Impozitul HoReCA este impozitul specific datorat de persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit, care nu sunt în lichidare şi care desfăşoară cel puţin una dintre următoarele activităţi:

  • Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare CAEN 5510,
  • Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată CAEN 5520,
  • Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere CAEN 5530,
  • Alte servicii de cazare CAEN 5590,
  • Restaurante CAEN 5610,
  • Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente CAEN 5621,
  • Alte servicii de alimentaţie n.c.a. CAEN 5629,
  • Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor CAEN 5630.

Impozitul specific pentru hoteluri, cazare, rulote, campinguri şi tabere

Impozitul specific anual corespunzător codurilor CAEN 5510 „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”, 5520 „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”, 5530 „Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”, 5590 „Alte servicii de cazare” se calculează, pe fiecare unitate, în funcție de impozit specific standard, LEI/loc cazare/an, corespunzător categoriei şi/sau tipului de structură de primire turistică menţionate în certificatul de clasificare și numărul locurilor de cazare.

Formula de calcul conform anexei nr. 3 din LEGEA 170:
Impozit specific anual/unitate = k * nr. locuri de cazare, unde:
k = Impozit specific standard, LEI/loc cazare/an, corespunzător categoriei şi/sau tipului de structură de primire turistică menţionate în certificatul de clasificare.

Calculator impozit hotel cazare

Impozitul specific pentru restaurante, catering

Impozitul specific anual pentru restaurante, activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie se calculează, pe fiecare unitate, in funcţie de valoarea impozitului standard (1400 lei), de rangul localităţii unde este amplasat localul, de suprafaţa utilă comercială/de servire/de desfăşurare a activităţii și este ajustat cu un coeficient de sezonalitate și cu un coeficient de ajustare pentru spaţiu tehnic unitate-locaţie de desfăşurare a activităţilor.

Formula de calcul conform anexei 1 din LEGEA 170):
Impozit specific anual/unitate = k * (x + y * q) * z, unde:
k = 1400, valoarea impozitului standard (lei);
x = variabilă în funcţie de rangul localităţii;
y = variabilă în funcţie de suprafaţa utilă comercială/de servire/de desfăşurare a activităţii;
z = coeficient de sezonalitate;
q = 0,9 şi reprezintă coeficient de ajustare pentru spaţiu tehnic unitate-locaţie de desfăşurare a activităţilor.

Calculator impozit restaurante

Impozitul specific pentru vânzători ambulanţi, cărucioare mobile 

Impozitul specific anual pentru vânzători ambulanţi la tonete de îngheţată, cărucioare mobile care vând mâncare şi prepararea hranei la standuri din pieţe este de 1.500 lei / unitate.

Impozitul specific pentru baruri

Impozitul specific anual pentru baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor se calculează, pe fiecare unitate, în funcție de o valoare standard (900 lei), de rangul localităţii, de suprafaţa utilă comercială/de servire/de desfăşurare a activităţii și este ajustat cu un coeficient de sezonalitate și un coeficient de ajustare pentru spaţiu tehnic unitate – locaţie de desfăşurare a activităţilor.

Formula de calcul conform anexei 2 din LEGEA 170:
Impozit specific anual/unitate = k * (x + y * q) * z, unde:
k = 900, valoarea impozitului standard;
x = variabilă în funcţie de rangul localităţii;
y = variabilă în funcţie de suprafaţa utilă comercială/de servire/de desfăşurare a activităţii;
z = coeficient de sezonalitate;
q = 0,9 şi reprezintă coeficient de ajustare pentru spaţiu tehnic unitate – locaţie de desfăşurare a activităţilor.

Calculator impozit baruri

Cine nu datorează impozitul specific

Companiile care au înscrise în actele constitutive cele 8 coduri CAEN prevăzute de legea 170/2016, dar nu desfășoară efectiv activități în domeniile respective, nu sunt obligate la plata impozitului specific, precizează normele metodologice publicate pe 14 aprilie.

Microîntreprinderile nu aplică impozitul specific unor activităţi.

Impozitul pentru alte activități

Societățile care obțin și alte venituri pe lângă cele pentru care datorează obligatoriu impozit specific sunt obligați să determine și să plătească concomitent atât impozitul specific, cât și impozit pe profit pentru celelalte activități.

Pentru fiecare activitate, societățile trebuie să țină evidența contabilă separată, iar în cazul în care au cheltuieli comune tuturor activităților, acestea se vor aloca după o metodă rațională de alocare sau se vor vor repartiza proporțional cu ponderea veniturilor fiecărei activități în totalul veniturilor.

Veniturile din dobânzi, diferențe de curs valutar (altele decât cele aferente funcției de cazare/alimentație publică), sub-francizare, refacturări de produse alimentare, închirieri de spații, etc. intră sub incidența impozitului pe profit.

Veniturile din serviciile oferite de un complex hotelier care ies din sfera codurilor CAEN prevăzute de lege (e.g.. frizerie, coafură, manichiură etc) și care nu au fost incluse în pachetul prestabilit de servicii oferit turiștilor intră sub incidența impozitului pe profit.

Impozitul specific pentru mai multe unități

Societățile care obţin venituri din exploatarea mai multor unităţi cu același cod CAEN (2 hoteluri, 2 restaurante, etc) determină impozitul specific anual prin însumarea impozitului specific anual aferent fiecărei unităţi, calculat conform formulei stabilite în anexa corespunzătoare codului CAEN.

Societățile care desfăşoară mai multe activităţi cu coduri CAEN diferite (un restaurant și un bar, un hotel și un restaurant, etc) determină impozitul specific prin însumarea impozitului stabilit pentru fiecare activitate desfăşurată.

Impozitul specific pentru complex hotelier

Complexul hotelier este format din clădiri şi terenuri care includ în acelaşi edificiu ori edificii legate fizic sau funcţional structuri de primire turistice cu diverse funcţiuni. Prin alte activităţi desfăşurate de complexul hotelier se înţelege activităţile de alimentaţie publică de tip restaurant, bar, agrement, tratament balnear/wellness sau de înfrumuseţare, prestate în cadrul respectivei clădiri, cu mijloace proprii, activităţi ce fac parte din oferta turistică a contribuabilului, fiind oferite turiştilor individual sau în cadrul pachetelor turistice definite potrivit legii pe cele 5 tipuri de cazare în structurile de primire turistică.
În situaţia în care serviciile prestate în cadrul complexului hotelier, cu mijloace proprii, pentru a oferi turiştilor facilităţile din oferta turistică, sunt incluse în pachetul prestabilit de servicii, vândute la preţ total, corespunzător tipului de cazare, contravaloarea acestora reprezintă venituri pentru care complexul hotelier se impozitează conform anexei nr. 3 la lege.
În cazul în care turiştii sau alţi clienţi beneficiază de servicii oferite de complexul hotelier, care nu au fost incluse în pachetul prestabilit de servicii, definit potrivit legii, pe cele 5 tipuri de cazare, servicii corespunzătoare unor activităţi în afara codurilor CAEN prevăzute la art. 1 din lege, veniturile realizate din aceste activităţi sunt supuse impozitării conform art. 10 din lege. Acestea pot fi servicii de: frizerie, coafură, manichiură, pedichiură, parcare etc.

CALCULTATOR Impozit specific restaurante

- Publicitate -