Ministerul Finanţelor Publice a lansat pe 4 august 2017 în consultare publică proiectul de Ordonanță privind plata defalcată a TVA.

Motivarea proiectul de act normativ

Potrivit MFP, promovarea acestui act normativ este determinată în principal de necesitatea respectării Programului de Guvernare 2017 – 2020, care se prevede implementarea începând cu 1 septembrie 2017 a unui mecanism îmbunătăţit de colectare a TVA, în vederea reducerii evaziunii în domeniul TVA, de necesitatea creșterii gradului de conformare voluntară la plată a operatorilor economici şi pentru asigurarea unui mediu concurențial corect prin eliminarea avantajelor unor operatori economici cu
comportament fiscal incorect care nu achită TVA la bugetul de stat.

MFP consideră că prin aplicarea mecanismului plăților defalcate de TVA vor fi stopate fraudele pe care astăzi unii agenți economici le realizează prin utilizarea TVA în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, având în vedere că TVA nu reprezintă un venit al persoanei impozabile și ar trebui să aibă doar destinația de a acoperi TVA datorată furnizorilor/prestatorilor și TVA de plată către bugetul de stat.

Gradul de conformare la plata TVA a persoanelor impozabile a fost de 81,78% în anul 2014, 81,05% în anul 2015 şi 82,35% în anul 2016, potrivit datelor comunicate de MFP. Prin aplicarea mecanismului plății defalcate a TVA, MFP preconizează o reducere semnificativă decalajui între taxa declarată și taxa plătită voluntar.

Intrarea în vigoare

Proiectul de OG prevede că mecanismul SPLIT-TVA se va aplica opțional începând cu data de 1 septembrie 2017, pentru facturile emise/avansurile încasate începând cu 1 septembrie 2017 și obligatoriu începând cu data de 1 octombrie 2017, pentru facturile emise/avansurile încasate începând cu 1 octombrie 2017.

- publicitate -

Mecanismul privind plata defalcată a TVA (SPLIT-TVA)

Potrivit Notei de fundamentare a proiectului de Ordonanţă, mecanismul privind plata defalcată a TVA (SPLIT-TVA) presupune în principal:

 • – deschiderea unui cont de TVA de către persoanele impozabile, inclusiv instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA;
 • – plata de către beneficiari – instituții publice, persoane impozabile, cu excepția persoanelor fizice neînregistrate și care nu au obligația de a se înregistra în scopuri de TVA, a TVA aferente operațiunilor taxabile în contul distinct de TVA al furnizorului/prestatorului ;
 • – virarea/depunerea TVA aferente încasărilor în numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar de către furnizor/prestator în contul său de TVA în termen de 3 zile de la încasare;
 • – utilizarea sumelor din acest cont distinct de TVA pentru achitarea de către furnizor/prestator a taxei aferente achizițiilor sale furnizorilor/prestatorilor săi, precum și a taxei datorate bugetului de stat;
 • – posibilitatea transferului de sume din conturile de TVA în alt cont de către titular doar cu aprobarea ANAF;
 • – interzicerea retragerii în numerar a unor sume din contul de TVA.

Prin proiectul de act normativ au mai fost reglementate și următoarele aspecte:

 • – includerea în categoria persoanelor care au obligația deschiderii de conturi de TVA și a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA aflate sub incidenţa legislației privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă;
 • – stabilirea modului de determinare a TVA care trebuie virată în contul de TVA al furnizorului/prestatorului în cazul plăților parțiale;
 • – stabilirea regulilor de decontare a TVA în cadrul grupurilor fiscale unice care depun decont centralizat de TVA;
 • – regulile de deschidere și funcționare a conturilor de TVA, respectiv de debitare și de creditare a acestora;
 • – situațiile în care este necesară aprobarea ANAF pentru debitarea conturilor de TVA;
 • – obligațiile instituțiilor de credit/trezoreriei statului cu privire la conturile de TVA;
 • – stabilirea unor reguli speciale de funcționare a conturilor de TVA în cazul instituțiilor publice;
 • – limitarea executării silite a conturilor de TVA doar la sumele reprezentând TVA datorate bugetului de stat sau altor creditori;
 • – stabilirea de contravenții și sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor actului normativ;
 • – stabilirea unei perioade de tranziție la mecanismul de plată defalcată a TVA în luna septembrie, prin instituirea posibilității de aplicare opțională a acestuia, fără aplicarea de sancțiuni în această perioadă.

Impact bugetar estimat

MFP estimează că mecanismul SPLIT TVA va determina majorarea veniturile bugetare din TVA cu 500 milioane lei în 2017, 2 miliarde în 2018, 1,5 miliarde în 2019 şi 2 miliarde în 2020.

Documente atasate

ProiectOrdonantaTVA_04082017
NFProiectOrdonantaTVA_04082017

3 COMENTARII