Prețuri de transfer: Ghidul OECD actualizat 2017

3790

O variantă actualizată a Ghidului OCDE – Linii directoare privind prețurile de transfer pentru companiile multinaționale și administrațiile fiscale a fost publicată pe 10 iulie 2017 de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Versiunea anterioară a liniilor directoare a fost emisă în anul 2010.
Codul Fiscal prevede respectarea prevederilor Liniilor directoare privind prețurile de transfer ale OCDE.

Impactul pentru companiile din România

Potrivit Deloitte România, impactul noilor recomandări pentru societăţile din România este:

  • Accentul va fi pus pe substanța economică a fiecărei tranzacții intra-grup;
  • Va crește transparența prin raportări suplimentare privind activitățile
    societăților din grup, aceasta determinând o analiză de risc, din punct de
    vedere fiscal mai aprofundată cu privire la modul de alocare la nivel
    global a veniturilor, profiturilor și taxelor.

Cele mai relevante modificări aduse de versiunea actualizată a Ghidului OCDE

Noua versiune a ghidului OCDE include o serie de recomandări preluate din rapoartele BEPS – Erodarea bazei impozabile și mutării profiturilor[1] . Reamintim că România a devenit membru asociat BEPS începând cu luna iunie 2017.

Principalele modificări aduse de noua versiune a Ghidului OCDE

Acțiunile 8-10 „Alinierea rezultatelor prețurilor de transfer la procesul de creare de valoare adăugată”
Capitolul I, Secțiunea D  („Linii directoare pentru aplicarea principiului valorii de piață”)

 

Această secțiune a fost ștearsă în întregime și a fost înlocuită cu noi îndrumări

Entitățile membre ale grupurilor multinaționale nu vor fi remunerate doar pe baza capitalului furnizat, ci și pe baza controlului exercitat în luarea deciziilor.
Capitolul VI („Considerente speciale cu privire la intangibile”)

 

Această secțiune a fost ștearsă în întregime și a fost înlocuită cu noi îndrumări

Noile îndrumări includ informații cu privire la definirea imobilizărilor necorporale, principiile de alocare corespunzătoare a profiturilor asociate cu transferul și utilizarea imobilizărilor necorporale precum și măsuri speciale în cadrul imobilizărilor necorporale a căror valoare este greu de identificat.

 

De asemenea, trebuie să se asigure că profiturile asociate transferului și utilizării imobilizărilor necorporale sunt alocate corespunzător, în conformitate cu procesul de creare a valorii adăugate prezente și viitoare.

Capitolul VII („Considerente speciale cu privire la tranzacțiile intra-grup”)

 

Această secțiune a fost ștearsă în întregime și a fost înlocuită cu noi îndrumări

Noile prevederi includ îndrumări cu privire la serviciile intragrup cu valoare adăugată redusă precum și o abordare simplificată a acestora.
Acțiunea 13 „Documentația de prețuri de transfer și raportarea Country-by-Country”
Capitolul V („Documentare”)

 

Această secțiune a fost ștearsă în întregime și a fost înlocuită cu noi îndrumări

Documentația de prețuri de transfer trebuie să conțină:

–  O documentație care să cuprindă informații cu privire la grupul de companii multinaționale („Master file”);

–  O documentație locală care să cuprindă informații cu privire la tranzacțiile intra-grup ale contribuabililor („Local file”);

–  O documentație care să cuprindă informații cu privire la modul în care sunt alocate veniturile și taxele precum și raportarea anumitor indicatori financiari („Country-byCountry Report”).

 

Modificări majore apar și în capitolele II („Metode de prețuri de transfer”), IV („Abordări Administrative în vederea evitării și rezolvării disputelor în materie de prețuri de transfer”) – îndrumări revizuite cu privire la zonele de siguranță, VIII („Aranjamente privind contribuțiile la cost”), IX („Aspecte privind restructurările de afaceri din perspectiva prețurilor de transfer”).

O parte din sesiunile de lucru ale BEPS nu au fost finalizate și prin urmare nu au fost integrate în cadrul versiunii actualizate a Ghidului OCDE. Acestea se referă la îndrumări cu privire la imobilizările necorporale greu de evaluat și atribuirea profiturilor către sediile permanente.

Referinţe anexate

Ghid OECD online

Sursa: Deloitte Tax & Legal Weekly Alert

- Publicitate -