Ministerul Muncii și Justiției Sociale a publicat online Clarificări privind aplicarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (versiunea 10.08.2017). Documentul conține precizări (propuneri de răspuns) privind :

 • veniturile salariale ale personalului din administrația publică locală,
 • sporului pentru control financiar preventiv,
 • majorarea salarială aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile,
 • stimulentele acordate în baza art. 14 din Legea nr. 285/2010,
 • sporul acordat persoanelor cu handicap,
 • sporul pe care îl primea asistentul maternal care avea în plasament un copil cu handicap,
 • angajarea și promovarea personalului contractual, funcționari publici
 • sporului de frontieră pentru personalul vamal,
 • sporului de izolare de până la 60% din salariul de bază,
 • personalul care la data de 01.07.2017 se află în concediu plătit pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 7 ani.
 • nivelul de salarizare în situaţia în care nu există funcţie similară în plată pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale

Potrivit documentului, până la aplicarea integrală a prevederilor legii, pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare.
În situaţia în care nu există funcţie similară în plată, nivelul salariului de bază, soldei de funcţie/salariului de funcţie, indemnizaţiei de încadrare pentru personalul nouîncadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel se stabileşte prin înmulţirea coeficientului prevăzut în anexe cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare, la care se aplică, după caz, prevederile art. 10 privind gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă.
Prevederile art.39 alin. 2 (referitor la situaţia în care nu există funcţie similară în plată) se aplică de asemenea și pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale.
Începând cu luna iulie 2017, potrivit art. 39 alin. (3), sporul pentru titlul științific de doctor, aflat în plată sub formă de spor sau inclus in salariul de baza ca sumă compensatorie, nu se mai acordă, personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor, indiferent de data obţinerii acestuia, beneficiind de o indemnizaţie lunară pentru titlul ştiinţific de doctor, conform prevederilor art. 14.

In cazul in care luna iunie in salariul de baza era inclusa suma compensatorie aferentă titlului stiintific de doctor, incepand cu luna iulie salariul de baza se recalculeaza prin eliminarea din acesta a sumei compensatorii si se acorda indemnizatia prevazuta la art. 14.
In cazul in care luna iunie titlului stiintific de doctor se acorda ca spor, incepand cu luna iulie cuantumul sporului de doctor nu se mai acorda si se acorda indemnizatia prevazuta la art. 14.

Mai multe calrificări in DOCUMENT: 10082017_Nota-clarificari-L153-2017-24iulie (1)

- Publicitate -