MFP: Modificarea Codului de Procedură Fiscală | PROIECT ORDONANŢĂ

182

Ministerul Finanțelor Publice a publicat online proiectul de Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

MFP precizează că modificarea Codului de Procedură Fiscală conţine măsuri benefice și echitabile, pentru a reduce birocrația, a îmbunătăți claritatea textului de lege și a elimina interpretările.

Principalele măsuri propuse sunt:

 • reglementarea expresă a faptului că un control fiscal efectuat de structurile ANAF sau structurile autorităților administrației publice locale poate consta și în acțiuni de prevenire și conformare
 • flexibilizarea regulilor aplicabile în domeniul eșalonării la plată și a regulilor privind plata în rate a bunurilor adjudecate;
 • introducerea posibilității garantării obligațiilor fiscale cu scrisoare de garanție emisă de instituțiile financiare nebancare;
 • introducerea posibilității suspendării sau neînceperii executării silite, pe o perioadă limitată (45 de zile), când debitorul notifică organul fiscal despre intenția depunerii unei scrisori de garanție/polițe de asigurare de garanție;
 • introducerea posibilității de a efectua plata creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central, într-un singur cont unic, printr-un ordin de plată pentru Trezoreria Statului, față de două conturi unice în prezent;
 • extinderea Spațiului Privat Virtual, serviciul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță, dezvoltat la nivelul MFP/ANAF și pentru alte instituții/autorități publice;
 • reducerea duratei inspecției fiscale prin crearea posibilității organului fiscal de a selecta, pentru efectuarea inspecției, perioadele fiscale care prezintă risc fiscal;
 • introducerea posibilității organelor fiscale de a organiza licitații prin mijloace electronice pentru eficientizarea valorificării bunurilor sechestrate;
 • simplificarea procedurii de verificare a situației fiscale personale;
 • suspendarea executării actului administrativ fiscal prin care s-au stabilit obligații fiscale principale, are efect şi asupra actului administrativ prin care s-au individualizat obligațiile accesorii (accesorium sequitur principale);
 • interdicția instituirii măsurilor asigurătorii la debitorii aflați în procedura insolvenței;
  clarificarea unor termene și modalități de comunicare prin mijloace electronice.

Documente anexate:
Proiect Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală – publicat în data de 24.08.2017
Notă de fundamentare

 

- Publicitate -

1 COMENTARIU