Ordinele ANAF vor fi avizate de MFP

153

Potrivit proiectului de Ordonanţă privind modificarea Codului de precedură fiscală, publicat recent de MFP, normele sau instrucţiunile necesare aplicării unitare a Codului de procedură fiscală elaborate de ANAF sau alte ministere, să se supună avizării Ministerului Finanţelor Publice înaintea aprobării acestora.

Avizul MFP este obligatoriu pentru toate ordinele preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu caracter normativ, emise în temeiul Codului fiscal, Codului de procedură fiscală, precum şi a altor reglementări din domeniul de competenţă al MFP.

Asigurarea coerenței și voinței legiuitorului în procesul de emitere a legislației subsecvente legislației fiscale este motivul propunerii MFP.

Potrivit proiectului de OG, ordinele preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu caracter normativ, emise în temeiul Codului fiscal, Codului de procedură fiscală, precum şi a altor reglementări din domeniul de competenţă al Ministerului Finanţelor Publice se supun, în mod obligatoriu, avizării Ministerului Finanţelor Publice înaintea aprobării. Avizul Ministerului Finanţelor Publice este un aviz conform.

- Publicitate -