BUGET: În trimestrul al II-lea 2017, salariile au crescut cu 22,6%, iar investițiile au scăzut cu 34,5%

101

Raportul privind execuția bugetară pe trimestrul al II-lea al anului 2017, elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, precizează că la bugetul de stat nivelul cheltuielilor de personal în trimestrul al II-lea 2017, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, au înregistrat o creștere cu 22,6%.

Cheltuielile pentru investiții, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, au scăzut în trimestrul al II-lea al anului 2017 cu 34,5%, potrivit raportului privind execuția bugetară.

Cheltuielile de personal au fost în sumă de 17.097,2 milioane lei (2,1% din PIB) şi s-au efectuat în proporție de 101,6% față de nivelul estimat a se efectua în trimestrul al II-lea al anului 2017.

Creștere cu 22,6% a cheltuielilor de personal a fost determinată de:

  • majorările salariale acordate în a doua parte a anului 2016, respectiv aplicarea, începând cu luna august 2016, a prevederile OUG 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016,
  • prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
  • creșterile salariale acordate in 2017, respectiv creșterea cu 15 % a salariilor din sănătate și educație începând cu 1 ianuarie 2017, a personalului plătit din fonduri publice din instituțiile şi autoritățile publice ale administrației publice locale care beneficiază de majorarea cu 20% începând cu 1 februarie 2017, majorarea cu 50% a salariului brut şi a sporurilor pentru personalul din instituțiile publice de spectacole sau concerte începând cu 1 februarie 2017,
  • majorarea de la 1 februarie 2017 a salariului de bază minim brut pe țară de la 1250 lei la 1450 lei.

În trimestrul al II-lea al anului 2017, cheltuielile pentru investiții (includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne şi externe) au totalizat în termeni nominali 4.340,4 milioane lei, respectiv 0,5% din PIB.

Documente anexate:
RaportexecutiabugetaratrimestrulII04082017
Anexe-raport-executie-trim1-2017

Photo by Leio McLaren on Unsplash

- Publicitate -