SPLIT TVA: Aspectele importante ale mecanismului de plata defalcată TVA

627

Cine trebuie să deschidă cont de TVA ?

A Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal au obligația să deschidă conturi distincte pentru încasarea și plata TVA
B Instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal au obligația să deschidă conturi distincte pentru încasarea TVA

Ce schimbă pentru consumatori persoane fizice sistemul SPLIT TVA?

Nu schimbă absolut nimic!

Persoanele fizice vor putea face plăți în numerar sau cu cardul ca și până în prezent, fără a fi necesară o altă operațiune. Firma care încasează sume în numerar sau prin card de la o persoană fizică (sau de la o firmă) va avea obligația ca în termen de 7 zile lucrătoare să transfere/depună în contul său de TVA suma reprezentând diferența dintre TVA aferentă încasărilor și TVA aferentă plăților în numerar efectuate într-o zi și suma reprezentând TVA aferentă încasărilor prin utilizarea cardurilor de credit/debit.

Unde se deschid conturile de TVA ?

 Unitățile trezoreriei statului – de către instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA, pentru orice încasări în lei;
 Unitățile trezoreriei statului – de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate către instituții publice;
 Unitățile trezoreriei statului sau la instituții de credit – de catre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate către alți beneficiari decât instituțiile publice;
 Instituții de credit – de catre instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA, pentru orice încasări în valută.

Cine trebuie să plătească TVA în conturile distincte de TVA ale furnizorilor ?

Persoanele impozabile, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA Excepție: Persoanele fizice impozabile care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA
Instituțiile publice, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA

Ce sume se încasează în contul de TVA?

Conturile de TVA se vor credita, în principal, cu:

 • TVA aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii;
 • depuneri/virări de TVA pentru operațiunile încasate cu numerar sau prin cardul bancar;
 • transferuri din alte conturi de TVA ale titularului;
 • transferuri din contul curent deschis fie la aceeasi institutie bancara, fie la aceeași unitate a trezoreriei statului;
 • sume încasate ca urmare a unor corecții în urma unor erori materiale;
 • TVA decontată între membrii grupului fiscal unic;
 • sume încasate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA
 • dobânda aferentă contului de TVA, acordată de instituția de credit;
 • rambursarea TVA de la bugetul de stat, dacă persoana optează ca suma să i se vireze în contul de TVA.

Ce plăți sunt permise din contul de TVA?

Conturile de TVA se pot debita, în principal, cu:

 • TVA achitată în contul de TVA al furnizorului/prestatorului;
 • TVA platită la bugetul de stat, rezultată din decontul de TVA;
 • sume transferate în alt cont de TVA al titularului;
 • corecții de TVA pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont de TVA;
 • corecții aferente ajustării bazei de TVA sau ca urmare a corectării facturilor, pentru care plata se efectuează într-un alt cont de TVA;
 • restituiri în contul curent al titularului, în limita alimentării efectuate;
 • sume reprezentând TVA achitată în numerar, cu excepția celor reținute din încasările în numerar, sau cu cardul din contul curent;
 • TVA decontată în cadrul grupului unic.

Când intră în vigoare măsura?

De la 1 octombrie 2017 fiecare firmă poate opta să aplice mecanismul plății defalcate a TVA. Organul fiscal înființează „Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA”, iar persoanele care optează pentru acest sistem vor aplica plata defalcată a TVA începând cu ziua urmatoare celei în care au fost înscrise în acest registru.
Organul fiscal va înscrie persoanele în registru în termen de maximum 3 zile de la data la care acestea depun notificarea prin care optează penrtu aplicarea mecanismului privind plata defalcată a TVA.

De la 1 ianuarie 2018 toate persoanele înregistrate în scopuri de TVA sunt obligate să aplice mecanismul plății defalcate de TVA.

Exemple grafice


Exemplu 1

 

 

 

 


Exemplu 2

 


Alte detalii, informatii

ORDONANTA 23/2017 – Plata defalcată a TVA [SPLIT-TVA]
MFP-Nota-prezentare-mecanism-plata-defalcata-TVA
MFP Prezentare mecanism plata defalcată TVA

- Publicitate -

1 COMENTARIU