ANAF a publicat Circulara A_VAD nr. 29/13.01.2017 privind publicarea OPANAF nr.63/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, precum şi pentru modificarea OPANAF nr. 3454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice.

Prin OPANAF 63/2017 se aprobă modelele, precum şi caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi de păstrare a următoarelor formulare:
1. Decizie referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, prevăzută în anexa nr. 1;
2. Decizie privind compensarea obligaţiilor fiscale, prevăzută în anexa nr. 2;
3. Cerere de restituire a creanţelor fiscale/bugetare, prevăzută în anexa nr. 3;
4. Notă privind restituirea/rambursarea unor sume, prevăzută în anexa nr. 4;
5. Decizie de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget, prevăzută în anexa nr. 5;
6. Decizie de respingere a cererii de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget, prevăzută în anexa nr. 6;
7. Înştiinţare privind stingerea obligaţiilor fiscale, prevăzută în anexa nr. 7;
8. Borderou de adăugare/scădere a obligaţiilor fiscale, prevăzut în anexa nr. 8;
9. Proces-verbal privind calculul dobânzilor acordate contribuabilului, prevăzut în anexa nr. 9;
10. Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti, prevăzută în anexa nr. 10;
11. Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terţi, prevăzută în anexa nr. 11;
12. Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile, prevăzut în anexa nr. 12;
13. Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile, prevăzut în anexa nr. 13;
14. Decizie de ridicare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti, prevăzută în anexa nr. 14;
15. Decizie de ridicare a popririi asigurătorii a sumelor datorate debitorului de către terţi, prevăzută în anexa nr. 15;
16. Decizie de ridicare a sechestrului asigurător aplicat asupra bunurilor, prevăzută în anexa nr. 16;
17. Titlu executoriu, prevăzut în anexa nr. 17;
18. Somaţie, prevăzută în anexa nr. 18;
19. Proces-verbal privind comunicarea somaţiei, prevăzut în anexa nr. 19;
20. Adresă de înfiinţare a popririi executorii asupra disponibilităţilor băneşti, prevăzută în anexa nr. 20;
21. Adresă de înfiinţare a popririi executorii asupra sumelor datorate debitorului de către terţi, prevăzută în anexa nr. 21;
22. Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi executorii ca urmare a transformării măsurilor asigurătorii în măsuri executorii, prevăzută în anexa nr. 22;
23. Proces-verbal privind calculul creanţelor fiscale accesorii sau altor sume care nu au fost stabilite în titlul executoriu, prevăzut în anexa nr. 23;
24. Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, prevăzută în anexa nr. 24;
25. Adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi, prevăzută în anexa nr. 25;
26. Adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorităţi sau instituţii publice, prevăzută în anexa nr. 26;
27. Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi, prevăzută în anexa nr. 27;
28. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile, prevăzut în anexa nr. 28;
29. Proces-verbal adiţional la procesul-verbal de sechestru pentru bunuri mobile, prevăzut în anexa nr. 29;
30. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile, prevăzut în anexa nr. 30;
31. Proces-verbal adiţional la procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile, prevăzut în anexa nr. 31;
32. Proces-verbal de sigilare/desigilare a bunurilor, prevăzut în anexa nr. 32;
33. Proces-verbal de instituire a administratorului sechestru, prevăzut în anexa nr. 33;
34. Proces-verbal de predare-primire în cazul valorificării prin vânzarea bunurilor mobile în regim de consignaţie, prevăzut în anexa nr. 34;
35. Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile, prevăzut în anexa nr. 35;
36. Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile, prevăzut în anexa nr. 36;
37. Înştiinţare privind valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare la licitaţie, prevăzută în anexa nr. 37;
38. Cerere de participare la licitaţie şi oferta de cumpărare, prevăzută în anexa nr. 38;
39. Proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru valorificarea bunurilor mobile, prevăzut în anexa nr. 39;
40. Proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru valorificarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile, prevăzut în anexa nr. 40;
41. Proces-verbal privind valorificarea bunurilor prin vânzare directă, prevăzut în anexa nr. 41;
42. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile, prevăzut în anexa nr. 42;
43. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile/ansamblu de bunuri imobile, prevăzut în anexa nr. 43;
44. Proces-verbal privind diferenţa de preţ şi/sau cheltuielile prilejuite de o nouă licitaţie urmare a neplăţii preţului de către adjudecatar, prevăzut în anexa nr. 44;
45. Proces-verbal de predare-primire a bunurilor valorificate, prevăzut în anexa nr. 45;
46. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită, prevăzut în anexa nr. 46;
47. Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultată din executare silită, prevăzut în anexa nr. 47;
48. Adresă de suspendare, temporară, totală sau parţială a indisponibilizării conturilor, prevăzută în anexa nr. 48;
49. Adresă de suspendare, temporară, totală sau parţială a indisponibilizării reţinerilor, prevăzută în anexa nr. 49;
50. Adresă privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra disponibilităţilor băneşti, prevăzută în anexa nr. 50;
51. Adresă privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra sumelor datorate debitorului de către terţi, prevăzută în anexa nr. 51;
52. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorităţi sau instituţii publice, prevăzută în anexa nr. 52;
53. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti, prevăzută în anexa nr. 53;
54. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor datorate debitorului de către terţi, prevăzută în anexa nr. 54;
55. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită aplicate asupra bunurilor sechestrate, prevăzută în anexa nr. 55;
56. Proces-verbal de constatare a împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită, prevăzut în anexa nr. 56;
57. Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, prevăzut în anexa nr. 57;
58. Proces-verbal privind comunicarea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi a înştiinţării de plată, prevăzut în anexa nr. 58.

Circulara ANAF Circulara ANAF

- Publicitate -