Cele mai recente modificări ale prevederilor Codului Fiscal aprobate prin Ordonanța nr. 25/2017 sunt:

Impozitul pe profit

- Publicitate -

Modificare semnificativă vizează deductibilitatea cheltuielilor cu valoarea creanțelor înstrăinate. Acestea vor fi deductibile în limita a 30% din valoarea creanțelor înstrăinate.

Impozitul pe reprezentanțele firmelor străine în România

  • Impozitul pe reprezentanță este stabilit la valoarea de 18.000 RON și se plătește într-o singură tranșă, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului de impunere.
  • În situația înființării în cursul anului de impunere, reprezentanța are obligația de a calcula și plăti impozitul aferent, în termen de 30 de zile de la data înființării. Impozitul se calculează începând cu data de 1 a lunii în care aceasta a fost înființată, până la sfârșitul anului respectiv.
  • În situația desființării în cursul anului de impunere, reprezentanța are obligația de a recalcula impozitul pentru perioada de activitate, de la începutul anului până la data de 1 a lunii următoare celei în care se desființează. Declarația aferentă se depune în termen de 30 de zile de la data desființării.

Contribuții sociale obligatorii

Serviciile medicale furnizate sub formă de abonament suportate de angajator pentru angajații proprii în limita a 400 euro/an/angajat nu se cuprind în baza lunară de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale obligatorii. Anterior, acestea au fost scutite doar de la plata impozitului pe venit începând cu 24.07.2017.

Accize

Accizele aferente produselor energetice – benzine și motorină – vor crește gradual începând cu 15 septembrie 2017 și începând cu 1 octombrie 2017, după cum urmează:

Produs energetic Nivel accize
pana la 15 septembrie 2017 intre 15 septembrie – 1 octombrie 2017  începând cu 1 octombrie 2017
RON/ tona RON/1000 l RON/ tona RON/1000 l RON/ tona RON/1000 l
Benzina cu plumb 2530,17 1948,23 2737,96 2108,23 2945,75 2268,23
Benzina fără plumb 2151,13 1656,36 2358,92 1816,36 2566,71 1976,36
Motorină 1796,53 1518,04 1985,89 1678,04 2175,24 1838,04

 

Sursa: Deloitte Tax & Legal Weekly Alert, Photo by Gab Pili on Unsplash

- Publicitate -