Declaraţii fiscale online, obligatorii din 2018

2066

Potrivit Ordinul ANAF nr. 2.326/2017 din 2 august 2017, începând cu obligaţiile fiscale aferente lunii ianuarie 2018, următoarele declarațiile fiscale se vor transmit obligatoriu prin intermediul internetului, pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală:

a) 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat“, cod 14.13.01.99/bs;
b) 101 „Declarație privind impozitul pe profit“, cod 14.13.01.04;
c) 120 „Decont privind accizele“, cod 14.13.01.03;
d) 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit“, cod 14.13.01.13/I;
e) 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți“, cod 14.13.01.13/v.n;
f) 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal“, cod 14.13.01.13/10i;
g) 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată“, cod 14.13.01.02;
h) 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată“, cod 14.13.01.02/s;
i) 307 „Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/ corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată“, cod 14.13.01.02/t.a;
j) 311 „Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal“, cod:14.13.01.02/c.a.
k) 390 VIES „Declarație recapitulativă privind livrările/ achizițiile/prestările intracomunitare“ cod 14.13.01.02/r;
l) 394 „Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA“ cod 14.13.01.02/f;
m) 710 „Declarație rectificativă“, cod 14.13.01.00/r.

Photo by William Iven on Unsplash

- Publicitate -