Consiliul Fiscal: Amplitudinea depășirii plafonului aferent cheltuielilor de personal pentru anul în curs este fără precedent

283

Consiliul Fiscal a publicat Opinia cu privire la proiectul de rectificare a bugetului general consolidat pe anul 2017 și Raportul semestrial privind situația economică și bugetară.
Din punct de vedere al conformării cu regulile fiscale stabilite prin Legea responsbailităţii fiscal-bugetare, Consiliul Fiscal precizează că proiectul de rectificare nu respectă regulile fiscale instituite (cu o singură excepție). Comparativ cu bugetul aprobat inițial, proiectul de rectificare majorează veniturile și cheltuielile totale ale bugetului general consolidat (BGC) cu 1,7, respectiv, 2,35 miliarde lei, antrenând o majorare a deficitului programat cu 644,5 milioane lei. Dată fiind revizuirea ascendentă cu 493,9 milioane lei a cheltuielilor cu dobânzile, deficitul primar al bugetului general consolidat este programat să crească cu 150,6 milioane lei.

Ordonanța Guvernului de rectificare a bugetului de stat pe anul 2017 stipulează derogările corespunzătoare de la regulile fiscale și redefinește plafoanele din Legea nr. 5/2017 în conformitate cu nivelurile agregatelor bugetare din propunerea de rectificare, dar amplitudinea depășirii plafonului aferent cheltuielilor de personal pentru anul în curs este fără precedent, precizează Consiliul.

Consiliul fiscal identifică un risc semnificativ de nerealizare a veniturilor din TVA, evaluat la circa 1 miliard de lei, în pofida evoluțiilor favorabile consemnate pe parcursul lunilor iulie și august, însă acesta este diminuat într-o anumită măsură de probabilitatea semnificativă a consemnării unor venituri mai mari decât cele preconizate la nivelul încasărilor din impozitul pe venit și salarii și a celor din contribuții sociale, pe fondul unei creșteri foarte rapide a salariilor din economie.

Creșterea economică peste așteptări nu a fost de natură să asigure convergența veniturilor fiscale încasate cu țintele programate, așa cum ar fi fost de aşteptat, iar evaluările inițiale asupra necesarului suplimentar de cheltuieli curente (subdimensionarea cheltuielilor identificată de Consiliul fiscal) au fost depășite substanțial în execuţia bugetară. Evitarea depășirii plafonului de deficit apare drept realizabilă doar ca urmare a reducerii masive a investițiilor publice comparativ cu nivelul programat, inversării unor reduceri de taxe operate în trecut și introducerii unor măsuri discreționare suplimentare de natura veniturilor, precum și unor vărsăminte extraordinare de dividende din partea companiilor de stat.

Sursa: Opinia Consiliului fiscal cu privire la proiectul de rectificare a bugetului general consolidat pe anul 2017 și Raportul semestrial privind situația economică și bugetară – PDF

Photo by Mikito Tateisi on Unsplash

- Publicitate -