ANAF: Procedura şi condiţiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA – PROIECT ORDIN

540

ANAF a elaborat si publicat online proiectul de ordin prin care se stabileşte structura competentă, procedura şi condiţiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA, potrivit art. 12 din Ordonanta privind SPLIT TVA.

ANAF propune ca structura competentă din cadrul ANAF pentru soluţionarea cererilor de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA să fie structura de inspecţie fiscală.

Prin proiectul de ordin se aprobă următoarele documente şi formulare:
procedura de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA prevăzute la art. 9 alin (1) lit e), g), h) j) şi k) din ordonanţă potrivit căreia aprobarea transferul se efectuează în urma verificării efectuate de organul fiscal central competent;
formularul 310 – Cererea pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA,  se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de organul fiscal si va fi însoţită de documente justificative, în funcţie de natura sumelor solicitate a fi transferate din contul de TVA;
referatul privind soluţionarea cererii de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA care cuprinde rezultatul analizei cererii şi documentele justificative anexate la aceasta;
decizia de soluţionare a cererii pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA, care cuprinde suma solicitată, suma aprobată sau suma respinsă a fi transferată din contul/conturile de TVA;
invitaţia prin care contribuabilii sunt înştiinţaţi despre data, ora şi locul unde va avea loc audierea asupra constatărilor şi rezultatelor soluţionării cererii pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA.

Referinţe anexate:
Proiect Ordin
Formular 310 – Cererea pentru aprobarea transferului sumelor din contul TVA
Anexa 1 – Procedura de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA
Anexa 2 – INSTRUCŢIUNI pentru completarea formularului (310)
Anexa 3 – REFERAT privind soluţionarea Cererii pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA
Anexa 4 – DECIZIE de soluţionare a cererii pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA
Anexa 5 – INVITAŢIE
Anexa 6 – Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare
a formularelor

Referat de aprobare

- Publicitate -