Înfiinţarea Centrului Național pentru Informații Financiare – PROIECT OUG MFP

250

MFP a publicat pentru dezbatere publică proiectul de ordonanță de urgență pentru reglementarea unor măsuri în domeniul administrației publice care are ca obiect înființarea în cadrul aparatului central al Ministerului Finanțelor Publice a Centrului Național pentru Informații Financiare.

Centrul va fi structură fără personalitate juridică, organizată la nivel de direcție generală MFP, prin redenumirea Direcției generale a tehnologiei informației din MFP și preluarea personalului IT&C şi activității în domeniului tehnologiei informației și comunicațiilor de la aparatul central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, de la Agenția Națională pentru Achiziții Publice și de la Comisia Națională de Prognoză.

Potrivit Notei de fundamentare, necesitatea reunificării tuturor activităților IT&C pentru domeniul financiar-fiscal într-o singură structură la nivelul ordonatorului principal de credite, este susținută și de următoarele argumente:
– complexitatea sistemului informatic şi specificitatea aplicaţiilor informatice incluse în acesta (sute de aplicații, sute de puncte de prezență)
– numărul de entități ale administrației publice și de entități private deservite  întinderea teritorială
– numărul în creștere de proiecte majore de dezvoltare a sistemului informatic şi cu termene limită de finalizare, impuse de cerinţe UE, Banca Mondială, FMI, acte normative, cerinţe de eficientizare a activităţilor compartimentelor MFP și structurilor din subordine, cerinţe de îmbunătăţire a serviciilor oferite cetățenilor și mediului de afaceri etc.

MFP precizează că prin înființarea Centrului Național pentru Informații Financiare se va asigura tratarea unitară a domeniului TIC la nivelul întregii organizații a Ministerului Finanțelor Publice din punct de vedere al:

  • aplicării principiilor guvernanței TIC privind coordonarea bazată pe o viziune strategică unitară la nivelul întregii organizații și alinierea acesteia cu obiectivele de ansamblu ale organizației și nu pe proiecte segregate;
  • asigurării calității serviciilor TIC furnizate utilizatorilor proprii, celorlalte instituții publice, mediului de afaceri și cetățenilor;
  • aplicării sistematice a politicilor și procedurilor din cadrul sistemului de control intern/managerial;
  • abordării unitare a proceselor de elaborare și execuție bugetară și de administrare a veniturilor, precum și cele de prognoza economică și reglementarea și controlul achizițiilor publice, desfășurate atât la nivelul Ministerului Finanțelor Publice, cât și la nivelul instituțiilor subordonate, respectiv Agenția Națională de Administrare Fiscală, Agenția Națională de Achiziții Publice, Comisia Națională de Prognoză;
  • utilizării eficiente a resurselor financiare, materiale și umane
  • utilizării comune a datelor și procedurilor prin centralizarea bazelor de date se uniformizează procedurile de acces la date și informații pentru angajații proprii, pentru instituțiile publice, cetățeni și mediul de afaceri.
  • realizării managementului unitar și coerent al riscurilor;
  • realizării evaluării stimulative a performanțelor.

Referinţe anexate:
Proiect Ordonanță de Urgență pentru reglementarea unor măsuri în domeniul administrației publice – publicat în data de 12.10.2017
Notă de fundamentare

- Publicitate -