Sari la conținut

Completarea reglementărilor contabile ~ PROIECT ORDIN

MFP a publicat online pentru consultare publică proiectul de Ordin privind completarea unor reglementări contabile.

Având în vedere regimul special privind funcţiunea contului impus de prevederile OG nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, în ceea ce priveşte debitarea şi creditarea strictă a acestuia separat de funcţiunea conturilor curente de disponibilităţi în lei şi în valută aflate la bănci, prevăzute de reglementările contabile aplicabile, MFP propune introducerea în planul de conturi cuprins în reglementările contabile aplicabile operatorilor economici, respectiv persoanelor juridice fără scop patrimonial, a două noi conturi prin care să se evidenţieze strict operaţiunile privind încasarea şi plata TVA în lei şi în valută.

Prin intermediul acestor conturi se va ţine evidenţa disponibilităţilor în lei şi în valută aflate în conturi la bănci reprezentând TVA încasată de la clienţi, respectiv TVA achitată către furnizori şi bugetul de stat, acestea permiţând dezvoltarea de analitice, corespunzător instituţiilor de credit şi unităţilor Trezoreriei Statului unde se află deschise conturile respective.

Operaţiunile înregistrate în aceste conturi privesc strict operaţiunile privind TVA prevăzute de OG nr. 23/2017, cu referire la:
– operaţiuni de încasare a TVA aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, inclusiv TVA aferentă avansurilor încasate, a TVA aferente diferenței între încasările și plățile în numerar, precum și a TVA aferente plăților cu carduri de debit/credit sau cu substitute de numerar pentru care există obligaţia transferului din contul curent propriu în contul de TVA;
– operaţiuni de plată a TVA în contul de TVA al furnizorului/prestatorului, aferentă achiziţiilor de bunuri/servicii, inclusiv taxa aferentă avansurilor, TVA achitată la bugetul de stat, precum şi transferul de sume din conturile de TVA în alt cont de TVA.

TEXT PROIECT ORDIN

Ordin privind completarea unor reglementări contabile

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza art. 4 alin. (1) şi ale art. 44 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. – În Planul de conturi general cuprins la punctul 594 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se introduc conturile 5126 „Conturi la bănci în lei – TVA defalcat (A)” şi 5127 „Conturi la bănci în valută – TVA defalcat (A)”.

Art. 2. – În Planul de conturi cuprins la punctul 196 din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 și 1020 bis din 19 decembrie 2016, cu completările ulterioare, se introduc conturile 5126 „Conturi la bănci în lei – TVA defalcat (A)” şi 5127 „Conturi la bănci în valută – TVA defalcat (A)”.

Art. 3. – În Planul de conturi general cuprins la punctul 228 din Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.969/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 și 848 bis din 10 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se introduc conturile 5126 „Conturi la bănci în lei – TVA defalcat” şi 5127 „Conturi la bănci în valută – TVA defalcat”.

Art. 4. – Conturile prevăzute la art. 1 – 3 se utilizează pentru înregistrarea operațiunilor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 31 august 2017.

Art. 5. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Foto Volkan Olmez / Unsplash

 

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Exit mobile version