Comunicat Guvern: Guvernul a aprobat măsuri fiscale cu impact benefic atât economic, cât și social

464

Guvernul a aprobat astăzi, prin modificarea Codului fiscal, o serie de măsuri cu impact benefic atât economic, cât și social, se precizează în comunicatul de presă publicat de Guvern.

Proiectul de OUG pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, care a fost supus aprobării, poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/11/OUG-3.pdf

Toate măsruile criticate, controversate au fost menținute în proiectul de OUG care a fost inclus pe agenda şedinţei de Guvern.

IMM-urile vor beneficia de un impozit

Guvernul preciezează că Ordonanța de urgență revizuiește sistemul de impunere a microîntreprinderilor, astfel încât vor beneficia de impozit de 1%  pe veniturile realizate și IMM-urile care realizează venituri de la 500.000 euro la 1.000.000 euro și care în prezent plătesc impozit de 16% pe profit.

Prin OUG, se elimină condiția privind realizarea de venituri din consultanță și management și se includ în acest sistem și persoanele juridice care nu intrau sub incidența acestui impozit (persoanele juridice din domeniul asigurărilor, pieței de capital, din domeniul bancar, al jocurilor de noroc și din domeniul extracției resurselor naturale).

Măsura este benefică, scade sarcina fiscală și reducerea costurilor de administrare

Guvernul preciează că măsura este benefică mediului de afaceri având în vedere scăderea sarcinii fiscale și reducerea costurilor aferente calcului și administrării impozitului.

Ordonanța transpune în legislația națională prevederile Directivei 2016/1164/UE, pentru combaterea externalizării profiturilor companiilor multinaționale.

Reducerea cotelor cumulate, transferul contribuțiilor

În domeniul contribuțiilor sociale obligatorii, modificările vizează atât  reducerea cotelor cumulate ale contribuțiilor sociale obligatorii, per total cu 2 puncte procentuale, de la 39,25% la 37,25%, cât și reducerea numărului contribuțiilor sociale de la de la 9 (angajat și angajator), la 3, după cum urmează:

– contribuția de asigurări sociale (CAS), plătită pentru salariat;  

– contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), plătită pentru salariat;

– contribuţia asiguratorie pentru muncă, suportată de angajator.

De asemenea, se stabilește o cotă suplimentară de CAS (de 4%, respectiv 8%) pentru condiții deosebite, speciale sau alte condiții de muncă definite potrivit legii.

 

Reducerea cotei standard de impozit

 

Ordonanța prevede reducerea cotei de la 16% la 10%, pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, din investiţii (mai puțin veniturile din dividende, pentru care se menține cota de impozit de 5%), din pensii, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din premii și din alte surse.

- Publicitate -