Modificări la Legea salarizării bugetarilor ~ OUG 91/2017

2372

În Monitorul Oficial nr. 978 din 8 decembrie 2017 a fost publicată ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Principalale modificări aprobate sunt:

 • Pentru acordarea gradației, la calculul vechimii în muncă se vor lua în considerare integral și perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare. [prevedere nouă]
 • Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile beneficiază de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect. [a fost eliminata conditia de eligibilitate]
  Indemnizațiile lunare ale președinților și vicepreședinților consiliilor județene și primarilor și viceprimarilor unităților administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile se majorează cu până la 25%. [majorarea era de 25%, acum este până la 25%]
 • Se aduc completări/clarificări privind  încadrarea de personal cu contract individual de muncă pe durată determinată pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile
 • Personalul care gestionează programe europene (autorităţi de management, audit, agenţii de plăţi, organisme intermediare etc. ) beneficiază de majorarea salariului de bază, soldei de funcție/salariului de funcție, indemnizației de încadrare cu până la 35% [acum este de 62,5% sau 75% şi era de 25% în lege].
 • Majorarea de 35% se acordă în baza criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului inițiată de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. [criteriile erau stabilite prin decizia ordonatorului de credite]
 • Personalul din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanțelor Publice va beneficia de majorarea salariilor de bază cu până la 25%, în baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.[prevedere nouă]
 • Premiile de excelență individuale lunare nu pot depăși, lunar, două salarii de bază minim brute pe țară garantate în plată și se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor aprobate în buget cu această destinație. [limita de două salarii de bază minim brute pe țară era anuală]
 • Începând cu luna martie 2018 până la 31 decembrie 2018, drepturile salariale aferente activității prestate în linia de gardă, sporul pentru activitatea prestată în ture, sporul acordat pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare nu se lucrează, sporul pentru munca prestată în timpul nopții vor fi determinate conform prevederilor legale aplicabile pentru luna ianuarie 2018; [prevedere nouă]
 • Pentru personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de scutire de impozit pe venit din data de 31 decembrie 2017, potrivit prevederilor art. 60, pct. 1-3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul brut al sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 28,5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăși limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții.[prevedere nouă]
 • se modifică anexa nr. II „SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ“, anexa nr. V „JUSTIȚIE“ ȘI CURTEA CONSTITUȚIONALĂ, anexa nr. VIII „ADMINISTRAȚIE“, anexa nr. IX FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ
- Publicitate -