LEGEA pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA a fost adoptată de Camera Deputaţilor (camera decizională) în data de 13 decembrie 2017, urmând ca după promulgarea de către Preşedinte şi fie publicată în Monitorul Oficial.

Actul normativ adoptat şi transmis la promulare este publicat pe cdep.ro (.pdf).

Sistemul SPLIT-TVA obligatoriu

- Publicitate -

Potrivit art. 2 (1) din Legea adoptată, au obligaţia aplice sistemul SPLIT-TVA (să deschidă şi să utilizeze cel puţin un cont de TVA) persoanele impozabile şi instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal care se află în cel puţin una dintre următoarele situaţii:
a) la 31 decembrie 2017 înregistrează obligaţii fiscale TVA restante, cu excepţia celor a căror executare silită este suspendată, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor, dacă aceste obligaţii nu sunt achitate până la data de 31 ianuarie 2018;
b) începand cu data de 1 ianuarie 2018 înregistrează obligaţii fiscale TVA restante, neachitate în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadenţă, cu excepţia celor a căror executare silită este suspendată în condiţiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor;
c) se află sub incidenţa legislaţiei naţionale privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Sistemul SPLIT-TVA opţional

Pentru celelalte persoane impozabile şi instituţii publice înregistrate în scopuri de TVA sistemul este opţional, acestea pot opta pentru plata defalcată a TVA şi au obligaţia să notifice organul fiscal competent în acest sens.

Cine are obligaţia să plătească TVA în contul de TVA?

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA au obligaţia să plătească TVA aferente achiziţiilor într-un cont de TVA al furnizorului/prestatorului care aplică mecanismul plăţii defalcate a TVA.

Instituţiilor publice au fost exceptate de la obligaţia să plătească TVA aferente achiziţiilor într-un cont de TVA al furnizorului/prestatorului care aplică mecanismul plăţii defalcate a TVA, întrucât potrivit raportului comisiei din Camera Deputaţilor, sistemul de evidenţă contabilă şi procedurile de achiziţie publică îngreunează aplicarea acestui mecanism de defalcare a TVA.

- Publicitate -