Sistemul SPLIT-TVA: ORDONANȚA 23/2017 actualizată cu LEGEA 275/2017

12742

LEGEA nr. 275 din 27 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA a fost publicată în Monitorul Oficial din 28 decembrie 2017 şi a intrat în vigoare pe 31 decembrie 2017.

ORDONANȚA nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA actualizată cu modificările aprobate prin LEGEA 275 prevede că au obligația să deschidă și să utilizeze cel puțin un cont de TVA persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA și instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA care se află în cel puțin una dintre următoarele situații:

a) la 31 decembrie 2017 înregistrează obligații fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, cu excepția celor a căror executare silită este suspendată în condițiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor, dacă aceste obligații nu sunt achitate până la data de 31 ianuarie 2018;

b) începând cu data de 1 ianuarie 2018 înregistrează obligații fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Codul de procedură fiscală, neachitate în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadență, cu excepția celor a căror executare silită este suspendată în condițiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor;

c) se află sub incidența legislației naționale privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Legislaţie:

- Publicitate -

1 COMENTARIU