Obligații fiscale anulate pentru investitorii imobiliari persoane fizice şi agricultori – LEGEA 29/2018

673

LEGEA 29/2018 din 15 ianuarie 2018 privind anularea unor obligații fiscale a fost publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 18 ianuarie 2018. Prin aceasta LEGE, se anulează din oficiu sau se restituie de către ANAF:

– pentru tranzacțiile pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice,

diferențele de obligații fiscale principale, respectiv impozitul pe venit și contribuțiile sociale, precum și obligațiile fiscale accesorii aferente acestora, impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice,

– pentru persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu sediul activității economice în România, care au realizat activități de producție agricolă, inclusiv activitățile de transformare a produselor agricole prin alte metode decât cele industriale sau au furnizat servicii agricole utilizând munca manuală proprie și/sau echipamentele specifice

diferențele de T.V.A., precum și accesoriile aferente acestora, pentru perioadele fiscale anterioare datei de 31 decembrie 2016, ca urmare a depășirii plafonului de scutire de 220.000 lei realizate de către persoanele fizice, persoanele fizice

Procedura de aplicare, precum și modalitățile de restituire a sumelor prevăzute de Legea 29/2018 se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

LEGEA 29/2018 a fost iniţiată de 4 deputaţi PNL Huţucă Bogdan-Iulian, Răcuci Claudiu-Vasile, Ştefan Ion, Turcan Raluca şi completat ulterior în Senat de Teodorovici Eugen-Orlando – senator PSD.

Potrivit Expunerii de motive, principalul argument al iniţiatorilor este faptul că ANAF nu a aplicat legislaţia în mod unitar şi nu şi-a îndeplinit rolul de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor.

LEGEA 29/2018 din 15 ianuarie 2018 privind anularea unor obligații fiscale este publicată pe http://legislatie.just.ro

- Publicitate -