Modificări la Normele contabilităţii publice ~ ORDINUL 3259/2017

2441

Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, au fost modificate şi completate prin ORDINUL 3259/2017 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 10 ianuarie 2018.

La Capitolul VI „Planul de conturi general pentru instituţiile publice” au fost introduse:
– contul sintetic de gradul III 5410101 „Acreditive în lei la trezorerie”.
– conturile contabile în afara bilanţului:
8080000 „Sume în curs de certificare reprezentând cofinanţare publică şi cofinanţare privată aferentă Fondurilor europene structurale şi de investiţii”.
8083000 „Sume în curs de certificare reprezentând cofinanţare publică şi cofinanţare privată aferentă Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane”,
8084000 „Sume aferente situaţiei conturilor anuale potrivit Anexei VII a Regulamentului (UE) nr. 1.011/2014”,
8085000 „Sume aferente situaţiei conturilor anuale potrivit Anexei V a Regulamentului (UE) nr. 341/2015”,
8086000 „Sume în curs de declarare reprezentând cofinanţare publică şi cofinanţare privată aferentă Fondurilor europene structurale şi de investiţii” şi
8087000 „Sume în curs de declarare reprezentând cofinanţare publică şi cofinanţare privată aferentă Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane”.

La Capitolul XVII „Contabilitatea operaţiunilor specifice fondurilor externe nerambursabile – Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură şi alte fonduri” au fost modificate şi completate Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile.

De asemenea, prin acest ordin se introduc următoarele precizări privind Contabilitatea operațiunilor specifice fondurilor externe nerambursabile:
3.1. Instituțiile publice în calitate de autorități de certificare, autorități de management și beneficiari utilizează conturile contabile prevăzute la capitolul XVII «Contabilitatea operațiunilor specifice fondurilor externe nerambursabile – Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură și alte fonduri» pentru înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economico-financiare din cadrul perioadei de programare 2014-2020, cu asigurarea unei evidențe contabile distincte, folosind conturi contabile analitice proprii, în funcție de fluxurile financiare derulate.
3.2.1. Instituțiile publice în calitate de lideri de parteneriat sau parteneri utilizează monografiile contabile prevăzute pentru beneficiari la capitolul XVII «Contabilitatea operațiunilor specifice fondurilor externe nerambursabile – Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură și alte fonduri», în cazul proiectelor implementate în parteneriat, pentru sumele rambursate de către autorități cu competențe în gestionarea fondurilor europene în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate cheltuielile, în funcție de fluxurile financiare derulate.
3.2.2. În aplicarea prevederilor de la pct. 3.2.1, instituțiile publice în calitate de beneficiari, lideri de parteneriat și parteneri trebuie să aibă în vedere și prevederile pct. 3.2.(3) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 59/2011, pentru evidențierea în contabilitate a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.
3.2.3. Instituțiile publice în calitate de lideri de parteneriat sau parteneri utilizează monografiile contabile prevăzute la pct. 3.3 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 59/2011, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, pentru sumele rambursate de către autorități cu competențe în gestionarea fondurilor europene în conturile de disponibilități deschise pe numele liderilor de proiect, în funcție de fluxurile financiare derulate.

Prin Ordinul 3259/2017 se completează şi Anexa nr. 2 Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanței de verificare la Ministerul Finanțelor Publice.

ORDINUL MFP 3259/2017 – http://legislatie.just.ro/.

ORDINUL MFP 1917/2015 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia – http://legislatie.just.ro/

- Publicitate -