Modificarea Codului Fiscal privind salariile part-time, CASS persoane scutite de impozit, șomeri – OUG 3/2018

738

În Monitorul Oficial nr. 125 din 8 februarie 2018, fost publicată ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 8 februarie 2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare.

Actul normativ a fost emis pentru a asigura stabilitatea locurilor de muncă pentru angajaţii care beneficiază de scutire de la plata impozitului pe venit în baza art. 60 din Codul fiscal, respectiv pentru a asigura condiţiile necesare pentru ca salariile nete ale acestor categorii de angajaţi să nu fie diminuate începând cu 1 ianuarie 2018, ca urmare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017, precum și pentru reglementarea situaţiilor privind nivelul contribuţiei de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care beneficiază de concedii medicale, raportată la nivelul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate,

În anul 2018, următoarele persoane vor datora o contribuție de asigurări sociale de sănătate diferențiată față de CASS standard:

  • persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă sau a actelor de detaşare, aflate în derulare la data de 31 decembrie 2017, scutite de la plata impozitului pe venit potrivit art. 60 din Codul fiscal , și al căror salariu brut lunar este majorat cu cel puţin 20% faţă de nivelul celui din luna decembrie 2017, în perioada de aplicare a prezentului articol,
  • persoanele fizice prevăzute la art. 168 alin. (2) şi (4) din Codul fiscal (persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile și persoanele fizice care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri sub formă de salarii de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanță în România).

Prin derogare de la prevederile art. 168 alin. (5) din Codul Fiscal, pentru angajaţii de mai sus angajatorii/plătitorii, după caz, stabilesc, reţin la sursă şi plătesc contribuţia de asigurări sociale de sănătate, după următoarea formulă de calcul:
CASS_reţinută = venit brut_2018 – CAS_datorată în 2018 – salariu net _decembrie2017
Simbolurile utilizate au următoarele înţelesuri:
a) CASS_reţinută = contribuţia de asigurări sociale de sănătate reţinută de către angajatori/plătitori din salariul brut în lună, care nu poate fi mai mare decât contribuţia calculată şi datorată conform dispoziţiilor Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
b) venit brut_2018 = venitul bază de calcul al CASS, realizat în anul 2018;
c) CAS_datorată în 2018 = contribuţia de asigurări sociale, calculată şi reţinută de către angajatori/plătitori, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
d) salariu net_decembrie2017 = salariul net, determinat prin deducerea din salariul brut a contribuţiilor sociale individuale obligatorii, potrivit legii, în luna decembrie 2017, corespunzător salariului brut prevăzut în contractul individual de muncă, aflat în derulare la data de 31 decembrie 2017.

Diferența între CASS_reținută și CASS datorată conform art. 168 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 va fi suportată din bugetul de stat.

ART. II din OUG 3/2018 cuprinde prevederi privind:

  • persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiază de concedii medicale şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, conform prevederilor legale
  • șomerii care beneficiază de concedii medicale şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, cu excepţia cazurilor de accident de muncă sau boală profesională,
  • persoanele fizice care beneficiază de indemnizații de asigurări sociale de sănătate
  • persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial.

OUG 3/2018 TEXT INTEGRAL http://legislatie.just.ro

- Publicitate -

1 COMENTARIU