Urmare modificărilor aduse OG 23/2017 privind plata defalcată a TVA prin Legea 275/2017 potrivit cărora începând cu data de 1 ianuarie 2018, aplicarea mecanismului plăţii  defalcate a TVA devine  obligatorie doar  pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA care înregistrează  obligaţii fiscale restante reprezentând TVA  peste un anumit cuantum sau se află  sub incidenţa legislaţiei naţionale privind procedurile de prevenire a  insolvenţei şi de  insolvenţă a fost necesară modificarea formularului 086 “Notificare privind aplicarea/renunţarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA “.

Formularul (086) „Notificare privind aplicarea/renun area la apț licarea mecanismului de plată defalcată a TVA” se completează şi se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările iș completările ulterioare, care se află în următoarele situaţii:

 • Optează pentru aplicarea acestui mecanism potrivit art. 2 alin. (2) din ordonanţă. Aceste persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA:
  • depun formularul 086
  • sunt înscrise de către organul fiscal în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA în maximum 3 zile lucrătoare de la depunerea notificării şi aplică mecanismul de plată defalcată a TVA începând cu ziua următoare înscrierii în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.
 • Notifică organului fiscal aplicarea acestui mecanism potrivit art. 2 alin. (6) din ordonanţă dacă intră sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență, după 31 decembrie 2017Aceste persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA:
  • depun formularul 086 până la data de 1 a lunii următoare celei în care persoana impozabilă a intrat sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență.
  • sunt înscrise de către organul fiscal în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA în maximum 3 zile lucrătoare de la depunerea notificării şi aplică mecanismul de plată defalcată a TVA începând cu ziua următoare înscrierii în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.
 • Solicită renunţarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA potrivit art. 2 alin. (10) – (12) din ordonanţă astfel :
  • Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care au optat pentru aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA potrivit art. 2 alin. (2) din ordonanţă:
   • pot renunţa la aplicarea mecanismului şi depun formularul 086, dar nu mai devreme de un an de la data la care au fost înscrişi în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA
   • sunt radiate de către organul fiscal din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA în maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea notificării şi nu mai aplică mecanismul de plată defalcată a TVA începând cu data radierii din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.
  • Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care au avut obligaţii fiscale reprezentând TVA, restante, şi aplică mecanismul privind plata defalcată a TVA :
   • pot renunţa la aplicarea mecanismului şi depun formularul 086, după o perioadă de minimum 6 luni de la data în care nu se mai află în niciuna dintre situaţiile de a mai avea datorii sau de a fi în insolvenţă
   • sunt radiate de către organul fiscal din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA în maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea notificării şi nu mai aplică mecanismul de plată defalcată a TVA începând cu data radierii din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.
  • Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care se află sub incidenţa legislaţie privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență, după 31 decembrie 2017  şi aplică mecanismul privind plata defalcată a TVA :
   • pot renunţa la aplicarea mecanismului şi depun formularul 086, după ieşirea de sub incidenţa legisla iei privind procedurile de prevenire a insolven ei i de insolvenț ț ș ță, dacă nu se află în situaţia de a avea obligaţii fiscale reprezentând TVA, restante;
   • sunt radiate de către organul fiscal din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA în maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea notificării şi nu mai aplică mecanismul de plată defalcată a TVA începând cu data radierii din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.
- Publicitate -

Formularul 086 se întocmeşte în 2 exemplare.

Temei legal :  Ordinul Presedintelui A.N.A.F. nr. 223/2018 –  M.O. nr. 106/02.02.2018

Sursa: DGRFP Ploieşti

Foto Jonah Pettrich / Unsplash

- Publicitate -