Ministerul Finanţelor Publice a publicat pe mfinante.ro pentru consultare publică proiectul de Ordonanță de Urgență privind măsuri fiscal – bugetare și pentru modificarea unor acte normative, versiunea iniţială pe 8 martie şi versiunea actualizată pe 09 martie 2018.

În nota de fundamentare a actului normativ, Ministerul Finanţelor Publice precizează că principalele obiective ale acestui act normativ sunt:
• reglementarea unui mecanism mai simplu de stabilire, declarare și plată a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice, prin reducerea numărului de declaratii depuse la organul fiscal şi eliminarea plăţilor anticipate şi instituirea unui singur termen de plată;
• reducerea birocrației prin eliminarea unui număr semnificativ de declarații depuse de persoanele fizice, prin comasarea unor formulare și diminuarea costurilor administrative legate de procesarea declarațiilor;
• încurajarea contribuabililor persoane fizice care desfăşoară activităţi economice să îşi declare în mod transparent obligaţiile fiscale, în scopul îmbunătăţirii conformării;
• simplificarea modului de stabilire a impozitului pe venit, atât pentru contribuabil, cât și pentru ANAF prin neemiterea deciziilor de impunere pentru plățile anticipate şi cunoașterii de către contribuabil a obligațiilor de plată, fără intervenția organului fiscal;
• dobândirea calității de asigurat de la termenul de depunere a declarației unice sau de la data depunerii acesteia, după caz;
• încadrarea ca plătitor CAS și CASS în funcție de venitul estimat pentru anul curent, independent de venitul realizat în anul precedent;
• simplificarea legislației în ceea ce privește declarațiile fiscale pentru asigurarea în sistemul public de pensii a unor categorii de persoane;
• reglementărea unitară a unor situații rezultate din implementarea Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, dar și a Legii nr. 227/2007 cu modificările și completările ulterioare.

Referinţe anexate:
Proiect Ordonanță de Urgență privind măsuri fiscal – bugetare și pentru modificarea unor acte normative (versiune actualizată) – publicat în data de 09.03.2018
Nota de fundamentare

- publicitate -

1 COMENTARIU