Contul 768 "Alte venituri financiare"

3425

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare, altele decat cele inregistrate in celelalte conturi din aceasta grupa.
Contul 768 „Alte venituri financiare” functioneaza similar celorlalte conturi din grupa 76 „Venituri financiare”.
În creditul contului 768 „Alte venituri financiare” se inregistreaza:
– diferentele favorabile aferente furnizorilor si creditorilor cu decontare in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau cu ocazia decontarii lor (401, 404, 408, 419, 462);
– diferentele favorabile aferente datoriilor din leasing financiar exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (167);
– diferentele favorabile aferente clientilor si debitorilor, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau cu ocazia decontarii lor (411, 418, 409, 461, 512);
– diferentele favorabile aferente creantelor din avansuri acordate furnizorilor de imobilizari, exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (232, 234);
– diferente favorabile aferente datoriilor fata de entitatile afiliate si entitatile legate prin interese de participare, cu decontare in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau cu ocazia decontarii lor (451, 453);
– diferentele favorabile aferente creantelor fata de entitatile afiliate si entitatile legate prin interese de participare, precum si a creantelor imobilizate, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau cu ocazia decontarii lor (451, 453, 267, 512);
– diferentele favorabile din evaluarea, la incheierea exercitiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzactionare pe o piata reglementata (501, 506);
– partea cuvenita investitorului din profitul inregistrat in exercitiul financiar curent de intreprinderea asociata, cu ocazia consolidarii prin punere in echivalenta a participatiei detinute de investitor in intreprinderea asociata (264).

- Publicitate -