Măsuri fiscal-bugetare şi modificarea Codului fiscal, Codul de procedură fiscală şi 3 ordonanţe de urgenţă – OUG 25/2018

491

ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25/2018 din 29 martie 2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare a fost publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018.

Principalele modificări sunt:
– microîntreprinderile care au capital social de cel puțin 45.000 lei și au cel puțin 2 salariați pot opta să aplice prevederile titlului II – „Impozitul pe proilitatea pentru fit“ din Codul fiscal.
– se introduc prevederi pentru stimularea microîntreprinderilor de a efectua sponsorizări pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult;
– se introduce posibilitatea de a direcţiona 3,5% din impozitul pe venit pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat,
– simplificarea sistemului actual privind impozitarea veniturilor realizate din contracte de activitate sportivă încheiate conform Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru care, în prezent, se aplică impozitarea în sistem real, pe baza datelor din contabilitate,
– asigurarea tratamentului fiscal unitar din punct de vedere al TVA în cazul operațiunilor efectuate în cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare,
– diminuarea accizelor pentru sectorul transporturilor de mărfuri și persoane poate influența pe orizontală evoluția prețurilor în întreaga economie națională,
– corelarea condițiilor de autorizare a antrepozitelor fiscale cu cele referitoare la revocarea autorizației de antrepozit fiscal, precum și în scopul armonizării condițiilor de autorizare ca antrepozit fiscal cu cerințele care trebuie îndeplinite, în vederea autorizării, de celelalte categorii de operatori cu produse supuse accizelor armonizate,
– taxa instituită în municipiul București pentru promovarea turistică se va face venit la bugetul local al municipiului București,
– reglementarea unor situațiilor apărute în cadrul Programului de cooperare elvețiano-român, în cadrul asistenței aferente fondurilor tematice, de către beneficiarii instituții publice, precum și stabilirea fluxurilor financiare aferente,
– simplificarea procedurii administrative de restituire a taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum și a timbrului de mediu pentru autovehicule,
– simplificarea acordării eșalonării la plată a obligațiilor fiscale,
– modificări privind activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii.

Referinţe anexate:
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 29 martie 2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare – just.ro

- Publicitate -