Cadrul legal

Factura şi facturarea sunt reglementate începând cu 2016 prin:
– art. 319 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– Normele Codului Fiscal aprobate prin HG 1/2016.

Complementare legislaţiei specifice fiscale, factura este un document financiar-contabil care se supune reglementările generale privind obligaţiile contabile şi documentele financiar contabile, şi anume:
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 454/18.06.2008, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile.
CUPRINS: Cadrul legal, Principalele aspecte privind facturarea, Când este obligatorie emiterea facturii, Când NU este obligatorie emiterea facturii, Factura – informaţii obligatorii,
Factura simplificată, Facturarea electronică, factura online, Recomandări aplicaţii de facturare

Principalele aspecte privind facturarea

- Publicitate -

Pentru a avea acces la informaţiile din acest articol, trebuie să aveţi un abonament de suporter cfnet+. Susţine codfiscal.net cu 5 lei / luna ! Plăteşte un abonament de suporter cfnet+.

Abonament şi plată online

- Publicitate -