Contul 758 "Alte venituri din exploatare"

5221

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din alte surse decat cele nominalizate in conturile distincte de venituri ale activitatii de exploatare.
În creditul contului 758 „Alte venituri din exploatare” se inregistreaza:
– sumele datorate de personal privind debite, salarii, sporuri sau adaosuri necuvenite, avansuri nejustificate (428);
– valoarea bunurilor constatate lipsa sau deteriorate, imputate tertilor (461);
– valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor datorate de terti (411, 451, 453, 461, 418);
– cota-parte a subventiilor pentru investitii trecuta la venituri, corespunzator amortizarii inregistrate (475);
– bunurile sau valorile primite gratuit (301, 302, 303, 361, 371, 381, 512, 531);
– bunurile rezultate din dezmembrarea unor imobilizari (301, 302, 303);
– drepturi de personal neridicate, prescrise, potrivit legii (426);
– sumele cuvenite unitatii, datorate de catre bugetul statului, altele decat impozite si taxe (448);
– pretul de vanzare al imobilizarilor necorporale si corporale cedate (451, 453, 461);
– diferenta dintre valoarea participatiilor primite ca urmare a participarii cu marfuri la capitalul altor entitati si valoarea marfurilor care fac obiectul participatiei (261, 263, 265);
– sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezentand datorii fata de furnizori, creditori diversi, actionari/asociati (401, 404, 462, 455, 457 si alte conturi in care urmeaza sa se evidentieze sumele respective);
– sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezentand datorii privind asigurarile sociale, ajutorul de somaj, impozitul pe profit/venit, taxa pe valoarea adaugata, alte impozite, taxe si varsaminte asimilate, fonduri speciale, dividende de platit si alte datorii cu bugetul statului (431, 437, 441, 4423, 446, 447, 448, 444, 438).

- Publicitate -