Ministerul Finanțelor Publice prin Agenția Națională pentru Achiziții Publice a publicat pentru dezbatere publică un pachet de legi privind achizițiile publice, precum și două proiecte de acte normative privind înființarea Unității de Achiziții Centralizate.

Cele două pachete legislative cuprind patru proiecte de acte normative:
1. Ordonanța de Urgență a Guvernului privind modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice;
2. Ordonanța de Urgență a Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate ca unitate de achiziții centralizate;
3. Hotărârea de Guvern privind modificarea si completarea normelor metodologice de aplicare a unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice;
4. Hotărârea de Guvern privind normele de aplicare a Ordonanței privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate.

- Publicitate -

Potrivit comunicatului de presă publicat de MFP, modificările sunt pentru simplificarea legislației din domeniu și vizează remedierea unor probleme sistemice identificate ca urmare a monitorizării sistemului național de achiziții publice, și anume:

 • întârzieri provocate de observatorii ex-ante în evaluarea ofertelor și în desemnarea câștigătorilor;
 • numărul foarte mare de contestații;
 • lipsa consistenței și a trasabilității deciziilor Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC);
 • suprareglementarea sub pragurile valorice obligatorii din directivele europene;
 • opiniile diferite emise de diversele entități ale sistemului;
 • blocajele administrative generate de legislația conexă;
 • alocarea neunitară de resurse.

La elaborarea reglementărilor privind înființarea Unității de Achiziții Centralizate la nivelul administrației centrale, au participat și experții Băncii Europene de Investiții în baza acordului de asistență tehnică, iar modificările legislative propuse au fost agreate cu reprezentanții Comisiei Europene.

MFP precizează că obiectivul principal pentru acest an al autorităților române este centralizarea achizițiilor publice din administrația publică centrală și simplificarea legislației în domeniu.

Toți actorii din piață sunt invitați să formuleze amendamente la textele actelor normative supuse consultării publice la adresa transparenta.decizionala@anap.gov.ro.

Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate va fi direcției generală în MFP, desemnată ca unitate de achiziții centralizate care furnizează următoarele activități de achiziții centralizate pentru și în numele utilizatorilor:
a) încheierea de acorduri-cadru;
b) administrarea de sisteme dinamice de achiziții;
c) atribuirea de contracte de achiziție publică.
Acordurile-cadru, sistemele dinamice de achizitii și contractele de achiziție publică vor avea ca obiect exclusiv produsele și serviciile achizitionate in sistem centralizat.
ONAC va atribui contracte de achiziție publică pentru și în numele utilizatorilor exclusiv în
situațiile și condițiile și pentru produsele și serviciile achiziționate în sistem centralizat stabilite prin Ordin al ministrului Finanțelor Publice.

ONAC va achizitiona in numele utilizatorilor si pentru acestia produse si servicii achizitionate in sistem centralizat din urmatoarele categorii:
a) produse in domeniul IT;
b) medicamente si produse farmaceutice;
c) mobilier;
d) autoturisme;
e) combustibili pentru parcul auto;
f) birotică.

Referințe anexate:

 • Proiect Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice – publicat în data de 17.04.2018
 • Proiect Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice – publicat în data de 17.04.2018
 • Proiect Ordonanță de urgență privind înfiinţarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate ca unitate de achiziții centralizate – publicat în data de 17.04.2018
 • Proiect Hotărâre privind măsuri necesare pentru operaționalizarea și desfășurarea corespunzătoare a activității Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate – publicat în data de 17.04.2018
- Publicitate -