Programul de convergență pentru perioada 2018-2021 a fost elaborat în baza Regulamentului (CE) nr. 1466/1997 al Consiliului privind consolidarea supravegherii
pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1055/2005 al Consiliului și Regulamentul (UE) nr. 1175/2011 al
Parlamentului European și al Consiliului.

Transmiterea de către statele membre și evaluarea de către Comisia Europeană a Programului de convergență reprezintă o componentă a Semestrului European, care reprezintă un ciclu de coordonare a politicilor economice și bugetare. Semestrul European este instrumentul principal pentru Strategia Europa 2020, instrumentul preventiv al Pactului de Stabilitate și Creștere (amendat prin intrarea în vigoare, în data de 13 decembrie 2011, a pachetului de 6 acte comunitare), al Procedurii de dezechilibre macroeconomice și al Pactului Euro Plus.

- Publicitate -

În Raportul de țară, Comisia Europeană a constatat că în Romania, creșterea economică s-a accelerat în anul 2017, dar are un ritm de redresare subevaluat, pe fondul scăderii investițiilor publice pentru al doilea an consecutiv.

În secţiunea privind calitatea finanţelor publice, se precizează că în anul 2018 va fi elaborat un Manual de analiză a cheltuielilor publice, care va detalia practicile de urmat în cadrul procesului de analiză a cheltuielilor publice.

Pentru îmbunătățirea conformării voluntare, Programul precizează că vor fi vizate mai multe măsuri: crearea condiţiilor tehnice şi procedurale pentru plata tuturor obligaţiilor fiscale prin toate instrumentele bancare, modernizarea procedurilor și instrumentelor destinate cetățenilor pentru înregistrarea și achitarea obligațiilor fiscale prin constituirea și publicarea registrului electronic al impozitelor, taxelor locale și altor contribuții și asistență fiscală digitalizată pentru contribuabili. În plus, este promovată posibilitatea de acordare a înlesnirilor la plată.

Referinţe anexate:
Program de Convergență 2018-2021

- Publicitate -