Restituire Taxa auto, Taxa de poluare, Timbru de mediu

3953

Restituirea pe cale administrativă a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule este reglementată prin:

  1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 actualizată 30 martie 2018 – baza legala
  2. Ordinul comun MFP-MM nr. 1.488/3.198/2017 – procedura
  3. Ordinul comun MFP-MM nr. 1.144/1.672/2017 actualizat 16 mai 2018 – model cerere PDF

Aspecte esențiale privind restituirea acestor taxe:

  • Cererea este foarte usor de completat, este acelaşi formular pentru persoane fizice şi juridice.
  • Cererea poate fi depusă chiar dacă nu se mai ştie cu exactitate valoarea taxei plătite inițial. În acest caz, autoritatile fiscale vor efectua demersurile necesare pentru a identifica cuantumul corect al sumei de restituit.
  • Nu trebuie depuse documente justificative, procedura prevăzând doar depunerea cererii de restituire.
  • Termenul maxim până la care poate fi depusă cererea este data de 31 august 2018. Dacă se depune ulterior, cererea va fi refuzată, întrucât 31 august 2018 este un termen de decădere.
  • Suma cuvenită aferentă taxei va fi compensată cu sumelor datorate statului și după caz, se restituie numai suma ce depășește cuantumul datoriilor.
  • Solicitantul restituirii taxei trebuie să dețină un cont bancar în care să se efectueze plata.
  • Prin restituirea taxei se solicită implicit și plata dobânzilor datorate de bugetul de stat de la data plății taxei și până la restituire. Nivelul dobânzii este de 0,02% pentru fiecare zi (7,2% pe an).
- Publicitate -