Modificarea și completarea Codului fiscal 2018 – LEGEA 111/2018

655

LEGEA nr. 111/2018 din 16 mai 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a ost publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 17 mai 2018.

Potrivit articolului I din Legea 111/2018, Codul fiscal se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 456 alineatul (1), litera t) se modifică și va avea următorul cuprins:
t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate;

2. La articolul 456, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
(6) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, stabilită conform alin. (1) lit. t), se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative.

3. La articolul 464 alineatul (1), litera t) se modifică și va avea următorul cuprins:
t) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate;

4. La articolul 464, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
(6) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, stabilită conform alin. (1) lit. t), se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative.

5. La articolul 469 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

6. La articolul 469, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
(6) Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport, stabilită conform alin. (1) lit. b), se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative.

Potrivit Articolul II din Legea 111/2018, prin derogare de la prevederile art. 4 din Codul fiscal, Legea 111 intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

- Publicitate -