Impozitul pe premii, pariuri si jocuri de noroc online – 2018

8479

Veniturile obtinute din strainatate sau în România de o persoana fizica romana din premii, pariuri sportive si jocuri de noroc offline sau online (betano.com, gamebookers.com, online poker, 888.com, online casino, etc.) sunt impozabile in Romania potrivit prevederilor Codului Fiscal (CF).

Veniturile din premii

definitie

ART. 108 CF defineste veniturilor din premii astfel:
Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, altele decât cele obţinute de elevi, studenţi şi sportivi, sumele primite ca urmare a participării la Loteria bonurilor fiscale, precum și din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale. Nu sunt venituri impozabile din premii materialele publicitare, pliantele, mostrele, punctele bonus acordate cu scopul stimulării vânzărilor.

Normele CF precizează că în categoria veniturilor din premii se cuprind venituri în bani și/sau în natură, ca de exemplu:
a) venituri sub formă de premii de orice fel, acordate oamenilor de cultură, știință și artă la gale, simpozioane, festivaluri, concursuri naționale sau internaționale, concursuri pe meserii sau profesii;
b) venituri sub formă de premii în bani și/sau în natură acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor și altor specialiști prevăzuți în legislația în materie, pentru rezultatele obținute la competiții sportive interne și internaționale, altele decât: (i) veniturile prevăzute la art. 62 din Codul fiscal; (ii) veniturile plătite de entitatea cu care aceștia au relații generatoare de venituri din salarii potrivit cap. III al titlului IV din Codul fiscal;
c) venituri impozabile obținute din jocuri de noroc acordate participanţilor de către persoană juridică care nu este autorizată .

impozitul datorat

Pentru veniturile sub formă de premii se datorează 10% din venitului net realizat din fiecare premiu, calculat ca diferenţă dintre venitul din premii și suma reprezentând venit neimpozabil (600 lei).

Veniturile sub formă de premii se impun prin reținerea la sursă, adică se calculează şi se reţine de cel care plăteşte premiul.

exemplu de calcul

Premiul 1 obţinut = 1.000 lei. Premiul 2 obţinut = 600 lei.

Impozitul datorat pe cele două premii = 10% x (1.000 – 600) + 10% x (600 – 600) = 40 + 0 lei. Incasat efectiv = 960 +600 lei.

Veniturile din jocuri de noroc

definitie

ART. 108 CF defineste veniturilor din jocuri de noroc astfel:
Veniturile din jocuri de noroc cuprind toate sumele încasate, bunurile și serviciile primite, ca urmare a participării la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot. Normele CF nu cuprind alte precizări.

impozitul datorat

Impozitul datorat pentru veniturile din jocuri de noroc se determină la fiecare plată, prin aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant, de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc:

Tranșe de venit brut – lei – Impozit – lei –
până la 66.750, inclusiv 1%
peste 66.750 – 445.000, inclusiv 667,5 + 16% pentru ceea ce depășește suma de 66.750
peste 445.000 61.187,5 + 25% pentru ceea ce depășește suma de 445.000

 

Pentru veniturile realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță sau on-line, impozitul datorat se determină la fiecare transfer din contul de pe platforma de joc în contul bancar sau similar.

Veniturile din jocuri de noroc se impun prin reţinere la sursă, deci obligația calculării, reținerii și plății impozitului revine organizatorilor/plătitorilor de venituri.

scutiri

Nu sunt impozabile veniturile obținute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine și lozuri sub valoarea sumei neimpozabile de 66.750 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare venit brut primit. Verificarea încadrării în plafonul neimpozabil se efectuează la fiecare plată, indiferent de tipul de joc din care a fost obținut venitul respectiv.

Dacă venitul brut primit la fiecare plată depășește plafonul neimpozabil de 66.750 lei, inclusiv, impozitarea se efectuează distinct față de veniturile obținute din participarea la alte tipuri de jocuri de noroc.

exemplu de calcul

Câştig din pariuri/poker online în contul de pe platforma de joc = 100.000 lei,

scenariu A

două retrageri de 50.000 lei fiecare în contul bancar, impozitul datorat pe fiecare retragere = 1% x 50.000 lei = 500 lei, efectiv încasat în cont = 99.000 lei;

scenariu B

retragerea 1 de 20.000 lei în contul bancar, impozitul datorat = 1% x 20.000 lei = 200 lei, efectiv încasat în cont = 19.800 lei;

retragerea 2 de 80.000 lei în contul bancar, impozitul datorat = 667,5 + 16% x (80.000 – 66.750) lei = 667,5 + 2.120 = 2.787,5 lei, efectiv încasat în cont = 77.212,5 lei.

Total incasat efectiv = 97.012,5 lei

scenariu C

retragerea unica de 100.000 lei în contul bancar, impozitul datorat = 667,5 + 16% x (100.000 – 66.750) lei = 667,5 + 5.320 = 5.987,5 lei, efectiv încasat în cont = 94.012,5 lei;

venituri din jocuri de noroc retrase/obținite anterior datei de 23 martie 2018

Dacă am fost obținute venituri sau efectuate retrageri de câștiguri până în data de 23 martie 2018 inclusiv, jucătorul trebuie să depună în 2019 Declarația Unică DU pentru respective venituri şi să plătească impozitul aferent.

Foto Michał Parzuchowski / Unsplash

- Publicitate -