Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP) din MFP a publicat un Raport privind Indicatorii de monitorizare a eficienţei procedurilor de achiziţie publică finalizate prin contract/acord cadru în anul 2017.

Potrivit raportului, în anul 2017 au fost au gost finalizate 19.923 de proceduri de achiziție publică prin atribuirea unui contract/încheierea unui acord-cadru, din care prin:

  • Licitaţie deschisă – 6,332, 31.78%;
  • Licitaţie restrânsă – 43, 0.22%;
  • Negociere – 81, 0.41%;
  • Cerere de oferte/procedură simplificată – 13,467, 67.59%.
- Publicitate -

În anul 2017, au fost atribuite un număr de 74.277 de contracte/acorduri cadru, în valoare totală de 57.500.149.300 lei (peste 12 miliarde EUR).

Autorităţile/entitățile contractante au utilizat in 2017 criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut în cea mai mare proporție, respectiv 92.25%, celelalte criterii de atribuire fiind utilizate în cadrul procedurilor de achiziție derulate, numai în proporție de 7.75%.

Gradul de finalizare a procedurilor de achiziție publică inițiate în anul 2017 a fost de 83%. Astfel, 62% dintre proceduri au fost finalizate prin atribuire de contract/încheiere de acord-cadru, iar restul de 21% au fost anulate. Diferența rezultată, de 17 procente, este reprezentată de procedurile de achiziție publică aflate în curs de desfășurare în cadrul Sistemului Electronic al Achizițiilor Publice la data de 01.02.2018.

Referitor la intensitatea concurenţei, raportul ANAP precizează că nivelul concurenţei pe piaţa achiziţiilor publice este măsurat prin numărul mediu de oferte depuse în cadrul procedurii de achiziţie. În funcție de tipul procedurii, pentru contractele de furnizare au fost calculate următoarele valori: licitație deschisă – 6 oferte primite, licitație restrânsă – 2 oferte primite, negociere – 3 oferte primite.

Diferențe privind numărul mediu de oferte primite s-au înregistrat în cadrul procedurilor de achiziţie pentru contractele de servicii unde, pentru licitație deschisă au fost primite în medie 2 oferte, iar pentru licitație restrânsă și negociere, numărul mediu a fost 3.
În cazul contractelor de lucrări, numărul mediu de oferte primite, calculat pentru cele trei tipuri de proceduri, a fost egal, respectiv 4 oferte.

Referinţe anexate: Indicatorii-de-monitorizare-achiziții-publice-2017

- Publicitate -