Pentru declararea si plata impozitului anual pentru veniturile obtinute de persoane fizice, incepand cu anul 2018 trebuie depusa la ANAF Declaratia unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Depun declaratia unica persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, potrivit Codului fiscal, provenind din:

  • activități independente;
  • cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă;
  • activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real;
  • piscicultură și/sau silvicultură;
  • transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusivinstrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar;
  • jocuri de noroc realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker;
  • alte surse, pentru care contribuabilii au obligația depunerii declarației.
- Publicitate -

Pentru detalii şi precizări privind declaratia unica, cititi ghidul DU 2018.

În anul 2018 se acordă următoarele bonificații privind declararea şi plata impozitului:

1 – Bonificatie depunere online Declaratia unica

Pentru depunerea online a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice până la 16 iulie 2018 inclusiv, se acordă o bonificație de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la 15 martie 2019 inclusiv, reprezentând obligațiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificației diminuează impozitul pe venitul net anual plătit.

2 – Bonificatie plata anticipată

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe venit anul estimat se acordă o bonificație de 5% din impozitul pe venit anual estimat, dacă impozitul este plătit integral până la 15 decembrie 2018 inclusiv. Valoarea bonificației diminuează impozitul pe venitul net anual estimat plătit.

În cazul în care condițiile prevăzute mai sus sunt îndeplinite cumulativ se aplică ambele bonificații.

Exemplu de calcul bonificatii 2018

PFA a realizat venituri în 2017 pentru care impozitul de plată este de 2.000 lei.
PPA depune online declaratia unica pe 10 iulie 2018. Bonificatia pentru depunerea online este de 100 lei (2.000 lei x 5% bonificație), dacă achită toată suma până pe 15 martie 2019 inclusiv.
Dacă achită parţial suma până pe 15 martie 2019 inclusiv (de exemplu 1.000 lei), bonificaţia este de 50 lei.

În declaratia unică, PFA estimează venituri în 2018 pentru care impozitul de plată este de 1.000 lei.
PFA efectuează în data de 20 septembrie 2018 o plată de 250 lei.
În data de 20 ianuarie 2019, PFA doreşte să achite integral impozitul datorat.
Întrucât va achita integral impozitul, PFA beneficiază de bonificația de 5% din întreaga sumă datorată (1.000 lei). Bonificatia pentru plata anticipata este de de 50 lei (1.000 lei x 5% bonificație), iar impozitul datorat este de 950 lei (1.000 lei – 50 lei).
Având în vedere plata efectuată în data de 20 septembrie 2018 de 250 lei, impozitul pe venitul anual estimat ce urmează a fi achitat în data de 20 ianuarie 2019 este de 700 lei (950 lei – 250 lei).

Dacă toate condiţiile de mai sus sunt îndeplinite, totalul bonificaţiilor este de 150 lei.

- Publicitate -