Codul fiscal se modifică. Ministerul Finantelor Publice a publicat pe mfinante.ro proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Prin proiectul de lege se propune transpunerea unor Directive în domeniul TVA.

În vederea transpunerii prevederilor Directivei (UE) 2016/1065 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește tratamentul aplicat cupoanelor valorice, sunt stabilite reguli specifice cu privire la tratamentul TVA aplicat cupoanelor valorice care vizează:

  • definirea cupoanele valorice și clasificarea acestora în cupoane valorice cu utilizare unică și cupoane valorice cu utilizări multiple;
  • stabilirea faptului generator al TVA și a regimului TVA aplicabil în cazul celor două categorii de cupoane valorice. Astfel, în cazul cupoanelor cu utilizare unică, se colectează TVA la momentul transferului cupoanelor, iar în cazul cupoanelor cu utilizări multiple, se colectează TVA la livrarea bunurilor sau la prestarea serviciilor la care se referă cuponul valoric. 
- Publicitate -

În vederea transpunerii prevederilor art. 1 din Directiva (UE) 2017/2455 de modificare a Directivei 2006/112/EC și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță, se propun următoarele:

  • modificarea locului prestării pentru serviciile electronice, de telecomunicații, televiziune și radiodifuziune, efectuate către persoane neimpozabile din alte state membre UE, sub plafonul de 10.000 euro;
  • aplicarea regulilor de facturare din statul membru în care este stabilit prestatorul, pentru serviciile pentru care se aplică regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicații, televiziune și radiodifuziune;
  • instituirea posibilității persoanelor impozabile care nu sunt stabilite în Comunitate, dar care sunt înregistrate în scopuri de TVA în Comunitate pentru alte operațiuni, de a aplica regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau de televiziune.

Pentru prestările de servicii electronice, de telecomunicații, televiziune și radiodifuziune, efectuate către persoane neimpozabile din alte state membre UE, sub plafonul de 10.000 euro, locul prestării va fi în statul în care este stabilit prestatorul, cu posibilitatea ca prestatorul să opteze de la început ca prestările sale să fie impozitate în statul membru în care este stabilit beneficiarul.

Pentru prestările de servicii care depășesc acest plafon se vor aplica aceleași reguli ca și în prezent, respectiv se vor impozita în statul membru în care este stabilit beneficiarul.

Referinţe anexate:
Proiect Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – publicat în data de 27 august 2018
Expunere de motive

- Publicitate -