Contul 705 "Venituri din studii si cercetari"

449

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din studii si cercetari.
În creditul contului 705 „Venituri din studii si cercetari” se inregistreaza:
– valoarea studiilor si a contractelor de cercetare, facturate clientilor (411);
– valoarea studiilor si a contractelor de cercetare pentru care nu s-au intocmit facturi (418);
– valoarea studiilor si a contractelor de cercetare inregistrate in avans, aferente perioadei curente sau exercitiului in curs (472);
– sume cuvenite din vanzari de bunuri si prestari de servicii catre entitati afiliate si entitati legate prin interese de participare (451, 453).

- Publicitate -