Modificări aduse formularului 112 – Declarația unică

765

Modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a ”Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” (formularul 112) au fost aprobate prin Ordinul nr. 611/138/127, publicat în 15 februarie 2019, care se aplică începând cu obligațiile declarative ale lunii februarie 2019.

Dintre modificările și clarificările aduse de prezentul ordin, menționăm:
• Introducerea unei casete in cadrul declarației 112 prin intermediul căreia angajatorii confirmă sau infirmă că îndeplinesc condițiile pentru aplicarea facilităților din domeniul construcțiilor;
• Se aduc clarificări cu privire la modul de determinare a cifrei de afaceri pentru activitățile din construcții și modul de calcul al ponderii acesteia in cifra de afaceri totală; De asemenea a fost introdusă în declarație o secțiune pentru completarea acestor informații;
• Se aduc clarificări cu privire la aplicarea facilităților fiscale din domeniul construcțiilor pentru veniturile realizate de salariații detașați si în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parțial;
• Se introduc opțiuni noi privind tipul asigurat în funcție de studii, vechime și domeniul de activitate: fără studii superioare, cu studii superioare, vechime sub sau peste un an, care își desfășoară activitatea sau nu în domeniul construcțiilor.

Au obligația depunerii declarației unice D112 prin mijloace electronice de transmitere la distanță, persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile și persoanele fizice prevăzute la art. 68^1 alin. (2), art. 72 alin. (2),art. 84 alin. (8),art. 125 alin. (8)-(9),art. 147 alin. (1),(12) și (13),art. 151 alin. (5) și (6), art. 169 alin. (1),art. 174 alin. (5) și (6), art. 220 alin. (1) și (2) și art. 220^7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Text integral ordin

- Publicitate -