Criteriile TVA modificate, simplificate

724

Procedura înregistrării în scopuri de TVA în temeiul art. 316 alin. 1 lit. c) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – respectiv atunci când cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire, dar persoana impozabilă optează pentru aplicarea regimului de taxare – este modificată în principal, astfel:

– Se introduce posibilitatea completării și depunerii electronice a Declarației pe proprie răspundere pentru înregistrarea în scopuri de TVA (în continuare “Declarația”), însoțită de aceeași Declarație semnată olograf de către administratorii/asociații societății;
– Declarația conține informații privind criteriile prin care se evaluează riscul fiscal (i.e., sediul social, fapte ale asociaților administratorilor, informații privind contul bancar, asigurarea serviciilor contabile etc);
– Formularul 010 privind declarația de mențiuni se va depune la organul fiscal competent împreună cu dovada depunerii on-line a Declarației;
– În cazul în care Declarația se validează fără erori, persoana impozabilă nu va fi încadrată la risc fiscal ridicat. Altfel, se va aplica procedura standard de evaluare a riscului fiscal, nemodificată prin Ordin;
– Decizia prin care se aprobă înregistrarea în scopuri de TVA se emite în ziua depunerii solicitării (i.e. depunerea formularului 010);
– În termen de 15 zile de la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, compartimentul de evaluare procedează la verificarea datelor înscrise în Declarație.

Astfel, prin acest Ordin se simplifică procedura de înregistrare în scopuri de TVA, în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea prin opțiune. Organul fiscal va emite decizia de aprobare în aceeași zi cu depunerea solicitării.

Noile prevederi sunt aplicabile începând cu data de 1 februarie 2019. Noua Procedură privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost aprobată prin Ordinul Președintelui ANAF nr. 167/2019, de modificare a Ordinului nr. 2.856/2017 a fost publicat în Monitorul Oficial, nr. 80 din 31 ianuarie 2019.

- Publicitate -