LEGEA 89/2019, publicată recent în Monitorul Oficial, prevede modificări și completări ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 (OUG 111/2010) privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind recuperarea debitelor reprezentând indemnizație pentru creșterea copilului

Principalele modificări privind concediul și indemnizația pentru creșterea copiilor sunt:

1. Cuantumul indemnizației pentru creșterea copiilor
A fost adăugat un nou articol care stabilește faptul că:

(i) în cazul în care persoana care a beneficiat de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului naște unul sau mai mulți copii ori se află într-o nouă situație care dă dreptul la concediu pentru creșterea copilului (e.g.: adopție, tutore, darea copilului în plasament) într-o perioadă de până la 12 luni de la finalizarea concediului pentru creșterea copilului anterior și

(ii) dacă din calculul noii indemnizații pentru creșterea copilului rezultă că aceasta are o valoare mai mică decât indemnizația primită pentru copilul anterior,

- publicitate -

atunci, persoana în cauză va beneficia de indemnizația lunară pentru creșterea copilului primită pentru copilul anterior.

2. Cumulul indemnizației pentru creșterea copiilor cu venituri profesionale

A fost majorat nivelul net al veniturilor supuse impozitului pe venit care pot fi obținute, în decursul unui an calendaristic, ca urmare a desfășurării unei activități efective în perioada de concediu, de la valoarea corespunzătoare a de 3 ori cuantumul minim al indemnizației pentru creșterea copilului (i.e. 3.750 lei) la valoarea corespunzătoare a de 5 ori cuantumul minim al acestei indemnizații (i.e. 6.250 lei).

3. Reglementarea expressis verbis a obligației angajatorului de a aproba concediul pentru creșterea copilului cu o durată de cel puțin o lună, pe care celălalt părinte, care nu a solicitat să beneficieze de concediu pentru creșterea copilului, are obligația să
îl efectueze

4. Domeniul de aplicare al interdicției de concediere

A fost reglementată în mod expres interdicția de concediere a salariatului/salariatei care se află în concediul pentru creșterea copilului cu o durată de cel puțin o lună (pe care are obligația să îl efectueze părintele care nu a solicitat acest drept);
Legea nr. 89/2019 stabilește că este interzisă concedierea salariatului/salariatei care se află în plata stimulentului de inserție în perioada în care acesta/aceasta este îndreptățit/ă să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului, interdicția extinzându-se cu 6 luni după revenirea definitivă în unitate. Așadar, legea nu mai reglementează expres interdicția de concediere pe toată durata plății stimulentului de inserție, în ipoteza în care plata acestuia se prelungește până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu handicap.

5. Notificarea angajatorului de către salariat cu privire la revenirea la locul de muncă
A fost prevăzută obligația salariatului/salariatei, care intenționează să revină la locul de muncă pe durata în care are dreptul să beneficieze de concediu pentru creșterea copilului, de a informa angajatorul cu cel puțin 30 de zile înainte cu privire la reluarea raportului de muncă sau de serviciu.

Dacă salariatul/salariata respectă obligația de mai sus, îi este interzis angajatorului să restricționeze accesul acestuia/acesteia la stimulentul de inserție.

Acte normative

LEGEA nr. 89 din 2 mai 2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind recuperarea debitelor reprezentând indemnizație pentru creșterea copilului

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor – ACTUALIZATA MAI 2019

Foto Alyssa Stevenson / Unsplash