Contul 668 "Alte cheltuieli financiare"

4166

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor financiare, altele decat cele inregistrate in celelalte conturi din aceasta grupa.
Contul 668 „Alte cheltuieli financiare” functioneaza similar celorlalte conturi din grupa 66 „Cheltuieli financiare”.
În debitul contului 668 „Alte cheltuieli financiare” se inregistreaza:
– diferentele nefavorabile aferente furnizorilor si creditorilor, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau cu ocazia decontarii lor (401, 404, 408, 419, 462, 512);
– diferentele nefavorabile aferente datoriilor din leasing financiar, exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (167);
– diferentele nefavorabile aferente clientilor si debitorilor, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau cu ocazia decontarii lor (411, 418, 409, 461);
– diferentele nefavorabile aferente creantelor din avansuri acordate furnizorilor de imobilizari, exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau cu ocazia decontarii lor (232, 234);
– diferentele nefavorabile aferente datoriilor fata de entitatile afiliate si entitatile legate prin interese de participare exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau cu ocazia decontarii lor (451, 453, 512);
– diferente nefavorabile aferente creantelor fata de entitatile afiliate si entitatile legate prin interese de participare, precum si a creantelor imobilizate, exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau cu ocazia decontarii lor (451, 453, 267);
– diferentele nefavorabile din evaluarea la incheierea exercitiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzactionare pe o piata reglementata (501, 506):
– partea cuvenita investitorului din pierderea inregistrata in exercitiul financiar curent de intreprinderea asociata, cu ocazia consolidarii prin punere in echivalenta a participatiei detinute de investitor in intreprinderea asociata (264).

- Publicitate -