GRUPA 64 „CHELTUIELI CU PERSONALUL”

Din grupa 64 „Cheltuieli cu personalul” fac parte:
Contul 641 „Cheltuieli cu salariile personalului”
Contul 642 „Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor”
Contul 643 „Cheltuieli cu primele reprezentand participarea personalului la profit”
Contul 644 „Cheltuieli cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii”
Contul 645 „Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala”

- publicitate -