GRUPA 59 "Ajustari pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie"

147

Din grupa 59 „Ajustari pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie” fac parte conturile:
591 „Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate”;
595 „Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate”;
596 „Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor”;
598 „Ajustari pentru pierderea de valoare a altor investitii pe termen scurt si creante asimilate”.

- Publicitate -