Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta numerarului aflat in casieria entitatii, precum si a miscarii acestuia, ca urmare a incasarilor si platilor efectuate.
Contul 531 „Casa” este un cont de activ.
În debitul contului 531 „Casa” se inregistreaza:
– sumele ridicate de la banci (581);
– sumele incasate de la clienti (411);
– sumele incasate de la actionari/asociati si din operatii in participatie (455, 458);
– sumele incasate reprezentand aport la capitalul social (456);
– debite incasate de la salariati si debitori diversi (428, 461);
– sumele incasate de la creditori diversi (462);
– sumele incasate reprezentand venituri anticipate (472);
– sumele incasate si necuvenite unitatii (473);
– sumele virate unitatii de catre subunitati (in contabilitatea unitatii) sau subunitatilor, de catre unitate (in contabilitatea subunitatilor) (481, 482);
– sumele restituite in numerar reprezentand avansuri de trezorerie neutilizate (542);
– sumele incasate din servicii prestate, vanzarea marfurilor si alte activitati (704, 707, 708, 4427);
– sumele incasate din studii, redevente, locatii de gestiune si chirii (705, 706);
– sumele incasate din despagubiri si alte venituri din exploatare (758);
– castigul rezultat din vanzarea investitiilor pe termen scurt la un pret de cesiune mai mare decat valoarea contabila (764);
– diferentele favorabile de curs valutar aferente operatiunilor efectuate in valuta in cursul perioadei sau disponibilitatilor in valuta, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765).
În creditul contului 531 „Casa” se inregistreaza:
– depunerile de numerar la banci (581);
– costul de achizitie al investitiilor financiare cumparate in numerar (261, 263, 265, 267, 269, 501, 505, 506, 508, 509);
– platile efectuate catre furnizori (401, 404);
– sumele achitate personalului (421, 423, 424, 425, 426, 428);
– plati ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea entitatii (201);
– sumele achitate colaboratorilor (401);
– platile efectuate reprezentand sume transferate intre unitate si subunitati (481, 482);
– sumele achitate reprezentand cheltuielile cu redeventele, chiriile, primele de asigurari, comisioanele, onorariile, protocol, deplasari, detasari, transferari, taxe postale si taxe de telecomunicatii, sume achitate pentru alte servicii executate de terti (612, 613, 622 la 626, 628);
– platile efectuate reprezentand alte cheltuieli de exploatare (658);
– sumele achitate tertilor reprezentand retineri sau popriri din remuneratii (427);
– sumele platite din operatii in participatie (458);
– sumele restituite asociatilor/actionarilor (455, 456);
– dividendele platite actionarilor/asociatilor (457);
– sumele achitate creditorilor diversi (462);
– sumele platite anticipat (471);
– sumele incasate si necuvenite unitatii (473);
– platile efectuate reprezentand sume transferate intre unitate si subunitati, precum si intre subunitati (481, 482);
– cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci cand nu sunt indeplinite conditiile pentru recunoasterea lor ca imobilizari necorporale (149);
– alte cheltuieli legate de rascumpararea instrumentelor de capitaluri proprii (149);
– platile in numerar reprezentand alte valori achizitionate (532);
– avansurile de trezorerie acordate (542);
– diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente operatiunilor in valuta efectuate in cursul perioadei sau disponibilitatilor in valuta existente la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665).
Soldul contului reprezinta numerarul existent in casierie.

- publicitate -