Contul 512 "Conturi curente la banci"

8821

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta disponibilitatilor in lei si valuta aflate in conturi la banci, a sumelor in curs de decontare, precum si a miscarii acestora.
Contul 512 „Conturi curente la banci” este un cont bifunctional.
În debitul contului 512 „Conturi curente la banci” se inregistreaza:
– sumele depuse sau virate in cont, rezultate din incasarile in numerar, din cecuri, din alte conturi bancare, din acreditive etc. (581);
– valoarea subventiilor primite si incasate (445);
– valoarea sumei incasate din vanzarea actiunilor proprii (109, 141);
– suma imprumuturilor obtinute prin emisiuni de obligatiuni (161);
– creditele bancare pe termen lung si scurt incasate (162, 519);
– sumele incasate de la entitati afiliate sau de la entitati legate prin interese de participare (166, 451, 453);
– sumele incasate reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate (167);
– valoarea creantelor imobilizate si a dobanzilor aferente incasate, precum si a garantiilor restituite (267);
– sumele incasate de la clienti (411, 413);
– sumele recuperate din debite ale personalului (428);
– taxa pe valoarea adaugata de recuperat, incasata de la bugetul statului (4424);
– sumele restituite de la buget, reprezentand varsaminte efectuate in plus in relatia cu bugetul statului si asigurarile sociale (448, 438);
– sumele lasate temporar la dispozitia entitatii de catre actionari/asociati (455);
– sumele depuse ca aport in numerar la capitalul social (456);
– sumele primite ca rezultat al operatiilor in participatie (458);
– sumele incasate de la debitori diversi (461);
– sumele incasate de la creditori diversi (462);
– sumele incasate in avans si care privesc exercitiile urmatoare (472);
– sumele incasate, in curs de clarificare (473);
– sumele virate unitatii de catre subunitati (in contabilitatea unitatii) sau subunitatilor, de catre unitate (in contabilitatea subunitatilor) (481, 482);
– valoarea investitiilor pe termen scurt cedate, inclusiv a diferentelor favorabile din cedare (501, 506, 508, 764);
– valoarea cecurilor si a efectelor comerciale incasate (511);
– sumele incasate reprezentand redevente, locatii de gestiune si chirii (706);
– sumele incasate din activitati diverse (708);
– sumele incasate reprezentand dobanzile aferente disponibilitatilor in conturi la banci (766);
– dobanzile incasate aferente disponibilitatilor aflate in conturile curente (518);
– sumele incasate reprezentand subventii aferente veniturilor (741);
– sumele incasate reprezentand alte venituri din exploatare (758);
– sumele incasate reprezentand dividendele pentru participatiile la capitalul altor societati (761, 762);
– sumele incasate reprezentand dobanzile aferente creantelor imobilizate (763);
– sumele incasate din investitii financiare cedate (764);
– valoarea sconturilor incasate de la furnizori sau alti creditori (767);
– sumele incasate reprezentand venituri extraordinare (771);
– creditele bancare pe termen scurt, acordate de banca pentru nevoi temporare, prin conturi bancare distincte (519);
– diferentele favorabile de curs valutar, aferente operatiunilor efectuate in valuta in cursul perioadei sau disponibilitatilor la banca, in valuta, existente la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765);
– diferentele favorabile, aferente operatiunilor cu decontare in functie de cursul unei valute, in cursul exercitiului (768).
În creditul contului 512 „Conturi curente la banci” se inregistreaza:
– sumele ridicate in numerar din cont sau virate in alt cont de trezorerie (581);
– sumele platite reprezentand rambursarea imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (161);
– creditele pe termen lung si scurt rambursate (162, 519);
– sumele restituite entitatilor afiliate, entitatilor legate prin interese de participare sau altor entitati (451, 453, 166);
– sumele platite reprezentand rambursarea altor imprumuturi si datorii asimilate, precum si garantiile de buna executie restituite tertilor (167);
– valoarea de achizitie a imobilizarilor financiare si a investitiilor pe termen scurt cumparate (261, 263, 265, 501, 505, 506, 508);
– varsamintele efectuate pentru partea neachitata a imobilizarilor financiare si a investitiilor pe termen scurt (269, 509);
– sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiilor in coparticipatie (458);
– suma dobanzilor platite (168, 518, 519, 666);
– valoarea imprumuturilor acordate pe termen lung (267);
– platile efectuate catre furnizori de bunuri si servicii, inclusiv prin intermediul efectelor comerciale (401, 403, 404, 405);
– platile efectuate catre personalul entitatii (421, 423, 424, 425, 426, 428);
– sumele achitate tertilor, reprezentand retineri sau popriri din salarii (427);
– partea din subventiile aferente activelor sau veniturilor, restituita (4751, 4752, 472);
– plati ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea entitatii (201);
– sume achitate colaboratorilor (401);
– cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci cand nu sunt indeplinite conditiile pentru recunoasterea lor ca imobilizari necorporale (149);
– alte cheltuieli legate de rascumpararea instrumentelor de capitaluri proprii (149);
– sumele achitate reprezentand cheltuieli cu intretinerea si reparatiile, redeventele, locatiile de gestiune si chiriile, primele de asigurare, studiile si cercetarile, comisioanele si onorariile, protocol, deplasari, detasari, transferari, postale si taxe de telecomunicatii, sume achitate pentru alte servicii executate de terti (611 la 614, 622 la 626, 628);
– valoarea serviciilor bancare platite (627);
– plati efectuate reprezentand alte cheltuieli de exploatare (658);
– sumele platite anticipat (471);
– sumele platite pentru actiuni proprii rascumparate (109);
– valoarea sconturilor retinute de banci (667);
– sumele achitate reprezentand contributia la asigurarile sociale si la asigurarile sociale de sanatate (431);
– sumele achitate reprezentand contributia entitatii si a personalului la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj (437);
– sumele virate asigurarilor sociale reflectate ca alte datorii sociale (438);
– sumele virate reprezentand contributia unitatii la schemele de pensii facultative, respectiv la primele de asigurare voluntara de sanatate (438);
– sumele platite la buget, reprezentand impozitul pe profit/venit (441);
– plata catre buget a taxei pe valoarea adaugata datorate si a taxei pe valoarea adaugata platite in vama (4423, 4426);
– plata catre buget a impozitului pe venituri de natura salariilor (444);
– platile efectuate catre organismele publice privind taxele si varsamintele asimilate datorate (447);
– plata catre bugetul de stat a accizelor, altor impozite, taxe si varsaminte asimilate (446, 448);
– sumele achitate actionarilor/asociatilor (455, 456);
– sumele achitate actionarilor/asociatilor din dividendele cuvenite (457);
– taxele de mediu achitate (652);
– sumele achitate creditorilor diversi (462);
– restituirea sumelor aflate in curs de clarificare (473);
– platile efectuate reprezentand sume transferate intre unitate si subunitati (481, 482);
– diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente operatiunilor in valuta, efectuate in cursul perioadei, sau disponibilitatilor aflate in conturi la banca in valuta, la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665);
– diferentele nefavorabile, aferente operatiunilor cu decontare in functie de cursul unei valute, in cursul perioadei (668).
Soldul debitor reprezinta disponibilitatile in lei si in valuta, iar soldul creditor, creditele primite.

- Publicitate -