Guvernul a aprobat prin Ordonanta de urgenta modificarile si completarile Codului Fiscal  care vor intra in vigoare de la 01-01-2008.  

CodFiscal.NET este aplicabil pana pe 31 decembrie 2007, iar articolele vor fi actualizate cu noile modificari cand vor intra in vigoare.

Ordonanta pe care o consideram Nelegala (in spiritul art. 4 ) si  Necinstita fata de mediul de afaceri (in spiritul principiilor fiscalitatii) este initiata de Ministerul Economiei si Finantelor si este OuG nr.106 din 4 oct 2007 modificare si completare Codul Fiscal.pdf

si Neetica, MEF a publicat Ordonanta pe site pe 21 septembrie 2007 iar pe 04 octombrie 2007 a fost aprobata. Transparenta decizionala este o ceata deasa in SM al UE, Romania.

- publicitate -

1 COMENTARIU

 1. Contestăm temeiul de drept invocat de ANAF, modificat prea des pentru a putea lua decizii economice, pentru că toate modificările aduse Legii 571/2003 au fost făcute ilegal, cu încălcarea drepturilor noastre constituţionale, modificările repetate din Codul fiscal aducând confuzie şi neclaritatea legii. Organizarea Codului fiscal nu permite situaţiile excepţionale sau urgenţele, prevenind în alcătuirea sa acest lucru cu Art. 3 lit d) din legea 571/2003, care prevede principii fiscale obligatorii, respectiv: principiul eficienţei impunerii prin asigurarea stabilităţii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal, astfel încât aceste prevederi să nu conducă la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice şi juridice, în raport cu impozitarea în vigoare la data adoptării de către acestea a unor decizii investiţionale majore.

  Resursele financiare ale statului implică complexitate legislativă şi necesită o abordare constituţională pentru un ansamblu de legi, pentru care Parlamentul trebuie să legifereze colectiv. Codul fiscal nu poate fi modificat de Guvern prin Ordonanţă de Urgenţă, Ordonanţă sau Hotărâre, pentru că Parlamentul trebuie să adopte pe lângă modificările din Codul Fiscal/Codul de procedură fiscală şi modificările din Bugetul Public Naţional, pe care modificările din Codul fiscal le crează. Adică o dată cu Ordonanţa de Urgenţă trebuie automat respectată Legea 500/2002, Legile de rectificare a Bugetelor Publice Nationale şi/sau Legile anuale ale Bugetelor Publice Naţionale.

  Parlamentul însă poate să modifice Codul fiscal pentru că o dată cu modificarea Codului fiscal, aplică prevederi din Legea 500/2002, iar modificarea componentelor de venituri şi cheltuieli se poate face numai dacă se reflectă în Legile anuale ale Bugetelor Publice Naţionale dar şi a Legilor de rectificare a Bugetelor Publice Naţionale. Legea organică 571/2003 – în momentul adoptării nu avea un caracter organic, însă, în urma completării acesteia cu Titlul IX – Infracţiuni, prin Legea 494/2004, legea a căpătat un caracter de lege organică – faţă de exigenţele art. 73 alin. (3) lit. h) din Constituţia României.. Codul Fiscal împreună cu Legea organică 500/2002 – Legea Finanţelor Publice precum şi Legile anuale ale Bugetelor Publice Naţionale, dar şi a Legilor de rectificare a Bugetelor Publice Nationale, sunt componente ale unui ansamblu care legiferează împreună resursele financiare ale statului, ele izvorând din următoarele articole din Constituţie:
  • Titlul II Capitolul 3 Îndatoriri fundamentale,
  o art. 56 – Contributii financiare
  • Titlul III Capitolul 4 Raporturile Parlamentului cu Guvernul
  o Art 111 – Informarea Parlamentului
  o Art 115 – Delegarea Legislativă aliniat (6) Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică.
  • TITLUL IV – Economiei şi finanţelor publice
  o art 137 – Sistemul Financiar
  o art 138 – Bugetul Public Naţional şi
  o art 139 – Impozite, taxe şi alte contribuţii:

  Modificările Codului Fiscal sunt neconstitiţionale, nefiind prezente nici starea de urgenţă şi nici situaţia extraordinară. Încălcând toate principiile fiscale ale art 3 CF, din punct de vedere al măsurilor fiscale (modificări ale codului fiscal), din 38 de acte normative în perioada 01.01.2004 până la 31.01.2015, au fost 11 legi (15,94%), 45 de ordonanţe de urgenţă (65,22%), 5 hotărâri (11,59%) şi 8 ordonanţe (7,25%), adică 86,04%% reprezintă situaţii nelegale şi 16%, reprezintă legea, fară ca măcar o situaţie să fie modificată şi cu respectatea normelor din Legea organică 500/2002 – Legea Finanţelor Publice precum şi Legile anuale ale Bugetelor Publice Naţionale, dar şi a Legilor de rectificare a Bugetelor Publice Nationale. Modificarea sistematică a unei legi prin acte normative, repetată, care tinde să devină o regulă în conduita autorităţii publice, care adoptă această măsură, iar nu o excepţie, se situează în afara cadrului constituţional, pe care îl trasează dispoziţiile art. 53 şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale. Codul Fiscal a fost modificat (în afara legilor de adoptare) de la intrarea în vigoare (1.1.2004) până la 31.01.2015 de:
  • 11 legi (174/2004, 247/2005, 343/2006, 329/2009, 22/2010, 24/2010, 71/2011, 177/2012, 187/2012, 262/2013 şi 123/2014)
  • 5 hotărâri (977/2004, 1514/2006, 960/2009, 1347/2010 si 196/2014),
  • 8 ordonaţe (83/2004, 94/2004, 43/2006, 30/2011, 8/2013, 16/2013, 28/2013, 4/2015) şi
  • 45 de ordonanţe de urgenţă
  o 2 in 2004, respectiv 123/2004 şi 138/2004,
  o 3 in 2005, respectiv 24/2005, 45/2005 şi 203/2005,
  o 3 in 2006, respectiv 21/2006, 33/2006, şi 110/2006,
  o 3 în 2007, respectiv 22/2007, 106/2007 şi 155/2007,
  o 6 in 2008, respectiv 50/2008, 51/2008, 91/2008, 94/2008, 127/2008, 200/2008
  o 4 în 2009, respectiv 29/2009, 34/2009, 46/2009 şi 109/2009
  o 7 în 2010, respectiv 22/2010, 54/2010, 58/2010, 59/2010, 82/2010, 87/2010 şi 117/2010
  o 2 în 2011, respectiv 49/2011 şi 125/2011
  o 6 în 2012, respectiv 15/2012, 24/2012, 47/2012, 63/2013, 82/2013 şi 87/2013
  o 3 în 2013, respectiv 88/2013, 102/2013 şi 111/2013
  o 6 în 2014, respectiv 8/2014, 14/2014, 19/2014, 46/2014, 80/2014 şi 92/2014

  In concret, reclamăm că mecanismul de adoptare parlamentară a fost unul viciat. Am in vedere incalcarea dispozitiilor legale ce reglementeaza strict procedura de adoptare a legii, cu consecinte grave in planul normarii relatiilor sociale. Astfel, in cadrul procedurii de adoptare parlamentara a Legii s-au incalcat dispozitiile din Constituţia României, respectiv art 75 alin 4. Ne aflăm în faţa unui ansamblu de legi care reglementează domeniul fiscal şi Bugetul României, trimiterile de modificare fiind strict pentru Codul fiscal ca entitate individuală, cu referire că ar fi lege ordinară, când de fapt orice modificare de Cod fiscal modifică direct Bugetul Public Naţional.

  Intrarea în vigoare a unei ordonanţe de urgenţă în domeniul fiscal este neconstituţională pentru că nu cuprinde în cadrul ei o derogare legală de la alin 1 şi 2 al art 4 CF, nu îndeplineşte aceste aliniate şi nu respectă principiul eficienţei impunerii al art 3 lit d) CF. Alin 1 şi 2 al art 4 poate fi interpretat numai stricto sensu pentru că o ordonanţă de urgenţă nu poate modifica aceste aliniate, condiţia legii fiind foarte clară, modificarea sau completarea legii 571/2003 va putea avea loc NUMAI DUPĂ ADOPTARE de către Parlament.