GRUPA 48 "Decontari in cadrul unitatii"

205

GRUPA 48 „DECONTARI ÎN CADRUL UNITATII”

Din grupa 48 „Decontari in cadrul unitatii” fac parte:
Contul 481 „Decontari intre unitate si subunitati”
Contul 482 „Decontari intre subunitati”

- Publicitate -